Reklamı Geç
Merkez Market
Teras Acua Otel
Seral İnşaat
Muzaffer Tuncer Black White
Arzu Yumuk

Arzu Yumuk

Mail: arzu.yumuk@hotmail.com

7 Sayısının Gizemi

 

7 Sayısının Gizemi

Tek sayı olan 7 rakamı  çoğu insanın uğurlu sayısıdır. Kurân-ı Kerim’e göre yüce Allah (CC), yeri ve göğü 7 günde ve 7 tabaka halinde yarattı. Hac esnasında Kâbe’yi dolanma, Tavaf ve Safayla Merve tepeleri arasındaki koşu da 7 kere yapılır. Mekke’de belli bir mevkide hacı, 7 kere “Allah-u Ekber!” diye bağırır. Haccın sonunda şeytan, 7 taşla taşlanır ve daha niceleri. 7 rakamı, vahiy yoluyla alınan kutsal ayetlerde de sık sık yer alır. 7 sayısının dini anlamı daha bir çok başlıkta farklı dinlerde karşımıza çıkar.   Atlamadan belirtelim; tasavvufta 7 sayısı son derece önemlidir . Yüce Allah’ın (CC) ilim, kudret, kelam, sem (işitme) basar (görme), hayat, irade adlı 7 subûtî sıfatı vardır. Bu bahsettiğimiz sıfatlar hem kâinat hem de insanlık aleminin nizam ve intizamına bakar. Teşbihte hata olmaz, güneşin 7 renkli ışığı her tarafta parladığı gibi, bizleri yaratan yüce Mevla’nın da yedi sıfatı her tarafta parlayıp durmaktadır. . . 7 rakamı ile ilgili dikkat çeken noktalara da değinelim :

Müzikte 7 nota vardır...7 temel renk vardır...Dünyada 7 kıta vardır... Gökkuşağı, 7 renktir... Kuran-ı Kerim’in ilk suresi Fatiha, 7 ayettir...Dinimiz İslam’da 7 mertebe vardır...Topkapı Sarayı’nın 7 büyük kapısı vardır... 7 tane baş melek vardır... Mitolojide 7 esas tanrının var olduğu düşünülür...Tibet’te 7 Buda vardır...İnsan yüzünde 7 delikli nokta bulunur... Müslümanlıkta 7 kat cennetten bahsedilir... Eshab-ı Kehf olayı, 7 uyurlar olarak bilinir.... Büyükayı takım yıldızlı 7 yıldızlıdır... Roma rakamı sisteminde 7 harf vardır... İstanbul, Roma ve Kudüs’te 7 tepe vardır... Antik Dünyanın 7 harikası vardır... Cuma namazının yedi farzı vardır.. Yahudilerde kutsal şamdan 7 mumludur... Türkiye’de 7 coğrafi bölge vardır... Kızılderililere göre mevsimler 7 tanedir.... Ailede soy 7 göbeğe kadar çıkarılır.... Bir uğur böceğinde genellikle 7 leke bulunur... Memelilerin boyunlarının çoğunda 7 kemik bulunur... Periyodik cetvel tablosundaki satır sayısı yedidir... Çıplak gözle görülebilen gök cisimlerinin sayısı yedidir... Kefene 7 arşın bez de denir... Mevlana’nın mesnevisi 7 cilttir... Mevlana’nın 7 öğüdü vardır.. Çocuklar 7 yaşında okula başlar...İnsanın 7 çakrası vardır... İnsanın yüzünde 7 delik vardır... Katoliklerde 7 sakrament esastır... Eski Yunan uygarlığında 7 akıllı adam varsayılmıştır... Mitolojide 7 esas tanrı varsaymıştır... Mısır’da Güneş tanrısı Ra 7 ruhludur... Çin’de kutsal 7 element vardır... Feng shui’de iletişim sayısı 7’dir... Afrikalıların kwanza bayramı 7 sembollüdür... Zulu süsleri 7 renklidir... Eskimolarda kar 7 isimlidir... Haftanın 7 günü vardır... Japonlarda rakamların en uğurlusu 7’dir... Tarot falında 7 zafer vardır... Pamuk Prenses’in 7 cücesi vardır... Hürmüz 7 kocalıdır... Okyanusların sayısı 7’dir... Boyunda 7 adet omur vardır... 7 adet yön vardır...  Bir Küp’te 7 boyut vardır (iç boyut dâhil)... İsrail halkı matem zamanı 7 gün yas tutar... Hristiyanlıkta 7 mühür açılıyor, 7 kiliseye gönderiliyor, nihai yargı günü 7 boru çalınıyor... İnsanın manevi gelişimi 7 aşamadan ve kapıdan geçerek tamamlanmaktadır... Kâbe’de 7 minare vardır... Bebeklerin dişleri ortalama 7 aylıkken çıkmakta ve 7 yaşında dökülmektedir... Peygamberlerin çoğu 7 yıl çile çekmiştir... At nalında bulunan delik sayısı 7’dir... İslamiyet 7’nci yüzyılda doğmuştur... Budizm’in kurucusu Gautama Buddha’nın doğar doğmaz attığı adım sayısı 7’dir... Milli piyango biletlerinde 7 rakam vardır.

Ayrıca 7 rakamı, Antik çağlardan beri önemli olmuştur. Birçok eski kültürde öne çıkmıştır. Bunların en ünlüsü, her dünya gezgini için bir kova listesi içeren dünyanın yedi harikasıydı – Büyük Giza Piramidi, Babil’in Asma Bahçeleri, Efes’teki Artemis Tapınağı, Olympia’daki Zeus Heykeli, Anıt Mezar Halikarnas, Rodos Heykeli ve İskenderiye Feneri.... Hemen hemen her büyük dinde önemi vardı. Eski Ahit’te dünya altı günde yaratıldı ve Tanrı yedinci güne dayanarak bugüne kadar kullandığımız yedi günlük haftanın temelini oluşturdu. Yeni Ahit’te yedi numara, Dünya’nın dört köşesinin Kutsal Üçlü ile birliğini simgeliyor. Yedi rakamı Vahiy Kitabı’nda da (yedi kilise, yedi melek, yedi mühür, yedi trompet ve yedi yıldız) yer alıyor.

Kur’an yedi gökten bahseder ve Müslüman hacılar Mekke’deki (İslam’ın en kutsal yeri) Kâbe’nin etrafında yedi kez yürürler. Hinduizm’de yedi yüksek dünya ve yedi yeraltı vardır ve Budizm’de yeni doğan Buda yükselir ve yedi adım atar.  

Mevlana’nın yedi öğüdü ile sözlerime son vermek istedim.. Esen kalın...

1. Cömertlik ve yardım etmede akarsu gibi ol.
2. Şefkat ve merhamette güneş gibi ol.
3. Başkalarının kusurunu örtmede gece gibi ol.
4. Hiddet ve asabiyette ölü gibi ol.
5. Tevazu ve alçak gönüllülükte toprak gibi ol.
6. Hoşgörürlükte deniz gibi ol.
7. Ya olduğun gibi görün ya göründüğün gibi ol.

youtube

Yorum Yazın

Ana Sayfa
Web TV
Foto Galeri
Yazarlar
Hit Abone Ol