Reklamı Geç
Bulut Oto Cam
Cemali inşaat
Görsem Anaokulu
tek okulları
Osman Onbaşıgil

Osman Onbaşıgil

Mail: muallimosman01@hotmail.com

AHLAKIMIZI NAMAZLA GÜZELLEŞTİRELİM

 

AHLAKIMIZI NAMAZLA GÜZELLEŞTİRELİM

 

İslamın özü “iman” aksiyonu “ibadet” meyvesi “Güzel ahlak” tır. Bu nedenle müslüman sadece imanla mükellef değildir. İbadetle de mükelleftir.

Güzel ahlak sahibi olmakla da mükelleftir. Zîra peygamberimiz Hz.Muhammed aleyhisselam bir hadisinde şöyle buyurur: “Ben güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildim” Bu nedenle yaptığımız her ibadet ve her iş bizi Güzel ahlaka götürmeli ve Güzel ahlak sahibi yapmalı. Kıldığımız Namaz da öyle olmalı!.

İnsan, Allah’a karşı yaptığı ibadetler sayesinde pek çok güzel ahlaki davranış kazanır. Zira, tüm ibadetlerin amacı insana güzel ahlak kazandırmaktır. Bunlardan biri de Namaz’dır. Günde beş vakit namaz kılan bir kimse günde enaz beş defa Rabbinin huzuruna çıkıyor demektir. O’nunla günde beş defa konuşuyor demektir.

Günde beş defa O’na bağlılığını ve itâatini arzediyor demektir. Bu bağlamda Namaz kılan bir müslüman, her rekatta okuduğu Fatiha sûresinde Allaha şükrünü arzettikten sonra Yalnız O’na ibadet edeceğini ve yalanızca O’ndan yardım isteyeceğinin sözünü verir. Allahın kendisini doğru yola, kendilerini nimetlendirdği kimslerin yoluna iletmesini niyaz eder ve şöyle duâ eder: “Ey Rabbimiz. Ancak sana ibadet eder ve ancak senden yardım isteriz. Ey Rabbimiz bizi doğru yola ilet. Kendilerini nimetlendirdiklerinin yoluna ilet. Gazaba uğrayanların ve dalâlet içinde olanların yoluna değil.” İşte ihlaslı bir imanla günde en az beş vakit namaz kılan bir mü’min daima iyi ve güzel şeyleri düşünür., iyi ve güzel şeyler için duâ eder. Ve bu duygularla beslenen insan kötülüklerden, fenalıklardan, haramlardan, hayasızlıklardan ve azgınlıklardan uzak durur. Bu da O insanı Güzel ahlak sahibi yapar. Zira Yüce Allah, Kur’anda şöyle buyurur; “Kitaptan sana vahyolunanı oku.

Namazı kıl. Muhakkak ki Namaz insanı kötülüklerden ve hayasızlıklardan alıkor. Elbette Allah’ı anmak büyük bir ibadettir. Allah, yaptıklarınızı bilir.” (Ankebut-45) Mesela; Namaz kılmak için günde en az beş defa abdest alan bir müslüman; elini, yüzünü ve ayaklarını günde en az beş defa yıkamış olur ki, bu o müslümana Allahın rızasını ve rahmetini kazandırdığı gibi güzel bir temizlik alışkanlığı kazandırır. Meselâ; Namaz sayesinde günde en az beş defa Rabbine rükû ve secde eden müslümanda kibir ve gurur kalmaz.

Onun yerini tevâzu ve sevgi alır.

Kıldığı Namazla Allahı anan ve Allaha dua eden ve Allahtan iyilik ve rahmet isteyen bir mümin; merhamet ve iyiliğin değerini ve kıymetini daima aklında tutar ve gücü nisbetinde kendsi de insanlara ve diğer canlılara karşı daima iyilik ve yardımda bulunur ve iyilik sahibi olur.

Namaz kılan kimse Namazda okuduğu ayetlerle ve yaptığı tesbihatlarla ve duâlarla Rabbiyle edep ve âdâb dahilinde mütevâzi bir şekilde râbıta kurar ve bu alışkanlığını diğer zamanlarda da devam ettirir ve insanlarla olan ilişkilerinde de aynı edep ve âdabı gösterir. İşte insan, bütün bu güzellikleri ve daha başkalarını Namaz sayesinde kazanır ve alışkanlık haline getirir ve böylece ‘Güzel Ahlak’ sahibi olur. Biz de ahlakımızı kılacağımız ihlaslı Namazlarımızla güzelleştirelim ve Güzel ahlak sahibi olalım.

Bütün bunlara rağmen eğer Namaz kılan bir insan, kendini kötülüklerden koruyamıyor ve güzel ahlak sahibi olamıyorsa, bilsin ki, kıldığı Namazda bir eksiklik veya samimiyetsizlik var demektir!.. Ya Namazında riyâ vardır, ya da imanında zâfiyet vardır!.. Veya kıldığı Namazın şuurunuda değildir. Bu nedenle Namazın manevî tesiri o kimsede görülmemektedir. Bu konuda peygamberimiz insanları şöyle uyarır: “Kim Namaz kılar da o Namaz kendisini hayasızlıktan ve kötülüklerden alıkoymuyorsa, o kimse kendisini Allah’tan uzaklaştırmaktan başka bir şey yapmış olmaz.” Bir insan, hem namaz kılıyor, hem de kötülük işlemeye, haramlara ve hayasızlıklara devam ediyorsa, bu insan mutlaka bir nefis muhasebesi yapmalı ve namazını ihlasla ve tefekkürle kılmalı ki, kıldığı Namalarz o kimsenin ahlakını güzelleştirsin.

Peygamberimiz Hz.Muhammed aleyhisselam zamanında bir adam peygamberimize gelerek: “Ey Allah’ın Rasûlü! falan kişi Gece-Gündüz devamlı Namaz kıldığı halde şu şu kötülükleri yapmaya devam ediyor.” diyerek o kimsenin yaptıkları kötülükleri saydı. Bunun üzerine Peygamberimiz şöyle buyurdu.: “O kimse ihlasla Namaz kılmaya devam ederse, göreceksin yakında o işlediği kötülükleri terk edecektir.” Ve aradan epey bir zaman geçti. O kişi peygamberimizle karşılaştı ve şöyle dedi; “Anam babam sana feda olsun Ey Allah’ın Rasûlü, sen doğru söyledin.. O kişi işlediği tüm kötülükleri terk etti ve çok faziletli biri oldu.” Şunu iyi biliniz ki, Allah’a gönülden inanarak ve ihlaslı bir iman ve samimi bir niyetle Namaz kılan kimse, mutlaka işlediği pek çok kötülüğü ve haramı terk eder.

Çünkü Namaz; yukardaki özellikleri itibariyle, insanı kötülüklerden korur ve güzel ahlak sahibi yapar.

İmanınz kavi, Namazınız güzel, ahlakınız güzel, ömrünüz feyizli ve bereketli olsun! (muallimosman)

Whatsapp İhbar Hattı

Yorum Yazın

Ana Sayfa
Web TV
Foto Galeri
Yazarlar
Odabaşı PTT