Reklamı Geç
Demirhanlar
Türk Kardeşler
Dostlar
Ekrem
Hidayet Şişkin

Hidayet Şişkin

Mail: [email protected]

AİLEMİZ

 

AİLEMİZ

 

            Sevgili okuyucularım hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyor, sağlık huzur mutluk dolu günler diliyorum.

 Lüzumuna binaen aile üzerine bir kez daha sizlerle muhabbet etmek istedim.

            Aile okullarda, en kısa olarak “toplumun en küçük yapı taşı” olarak tanımlanır. TDK sözlüğüne baktığımızda; 45. Sayfada ailenin yedi ayrı anlamı belirtilmiştir.

Biz burada sosyolojik anlamı olan ilk anlamı üzerine duracağız. TDK Sözlüğünde aile, “Evlilik ve kan bağına dayanan, karı koca, çocuklar, kardeşler arasındaki ilişkilerin oluşturduğu toplum içindeki en küçük birlik.” Ve  “ Karı, koca ve çocuklardan oluşan topluluk.”  Şeklinde ifade edilmektedir. (Sevgili okuyucularım TDK sözlüğünün 45. Sayfasındaki aile ile ilgili yedi ayrı tanımı incelemenizi tavsiye ederim.)

Bu tanımlamaları açacak ve özetleyecek olursak:

Milletlerin temel ünitesi ve hücresi ailedir. Aile bütün insanlığı ilgilendiren ve daimî olan sosyal bir guruptur. İnsanlık tarihine bakıldığında aile sistemine sahip olmayan insan topluluklarının yaşadığına dair hiçbir delile rastlanmamıştır.

  Diğer bir ifadeyle insanların sürü olmasını önleyen sosyal kurumdur aile ve insanlık tarihi kadar kadim bir müessesedir.

 Bütün kültürlerde birbirine benzeyen aile sistemi mevcut olmakla birlikte bizim kültürümüzdeki aile anlayışı bütün dünya milletlerinin dikkatini çekecek kadar özel bir yere sahiptir. Ancak milletimizin sahip olduğu bu kutsal yapıyı çökertmek dâhildeki ve hariçteki düşmanlarımızın birinci ve en önemli görevi olduğunu özellikle belirtmek istiyorum.

Doğumdan ölüme kadar insanlar hayatlarının yüzde doksan beşinden fazlasını aile içinde, ailenin etrafında veya aileleri için yaşamaktadırlar.

İnsan yavrusunun bebeklik ve çocukluk dönemi diğer canlılardan çok uzundur. Doğumdan sonra bakıma muhtaç olduğumuz uzun süreyi biz hatırlamayız ancak ana babalarımız hiç unutmazlar. Dolayısıyla aile, biyolojik ve psikolojik bir ihtiyaç ve zorunluluğa dayanmaktadır.

Aile bireye neler kazandırır?

Sevgi, şefkat, koruma, yardım severlik, dil, örf ve adetler, inançlar, kutsal değerler ve bu değerlerin gelecek kuşaklara aktarımı. Soyağacımızın oluşması, geçmiş bilinci, vicdani kurallar ve bu kuralların yaşatılması yeni nesillere aktarılması, akrabalık ilişkileri ve bu ilişkilerin aktarımı, hak ve görevler dengesi aile sayesinde öğrenilerek gerçekleşebilir.

Bütün bunlarla birlikte aile:

Neslimizin devamını sağlar. Bireylerin psikolojik tatmin sahasıdır. Ruh ve beden sağlığımızı korur. Bireylerin sevme, sevilme, koruma ve korunma ihtiyaçlarını karşılar. Ayrıca sosyalleştirir ve bireyi topluma katar.

Milli, dini ve ahlaki kültürü yaşatarak gelecek nesillere aktarır. Her bir ferdin ilk doğal okulu olan aile kişilik ve kimlik belirleme kaynağı olma görevlerini yerine getir.

 Sevgili okuyucularım bütün bu sayılanlardan bir tanesinin eksik olması ailenin huzur ve mutluluğunu olumsuz etkiler. Yukarıda arz etmeye gayret ettiğim bu görevler ve kazanımlar huzurlu bir aile içinde gerçekleşir. Aile huzursuzsa bireyler ve toplum huzursuz olur. Huzursuz toplumlardan kargaşa bitmez ve her geçen gün artarak çevreye yayılır.

                Bu fikirden hareketle ailemizin birlik beraberlik ve huzurunu korumak öncelikli görevimiz olmalıdır.  Mega projelerle, ülke ve dünya siyasetiyle uğraşmak yerine ailemizin huzuru ile meşgul olmaya çalışmalıyız.

             Biz bu dünyadan göçtükten sonra, bu dünyaya armağan olarak bıraktığımız neslimizin bizi yaşatacak olduğu gerçeğini hatırlayarak en çok zamanı ve emeği çocuklarımıza verelim. Yaşantımızla çevremizle akrabalarımızla ilişkilerimizde çocuklarımıza örnek olalım.

Son zamanlarda salgın hastalığın etkisiyle hayli yıpranan akrabalık ilişkilerini yeniden canlandıralım. Komşularımızla arkadaşlarımızla muamelede çocuklarımızın bizi örnek alacağını ve biz gibi davranacaklarını bilerek davranalım.

Ailemizi korumak en önemli görevimiz.

 Sadece dayısıyla teyzesiyle veya amcasıyla halasıyla görüşen çocukların ileriki yaşamlarında bir kanatlarının kırık olacağını hatırlayın, akrabalık ilişkilerinizde dengeyi sağlamak siz anne babaların görevi.

Babanın akrabalarıyla ne kadar görüşüyorsanız annenin akrabalarıyla da o kadar görüşmelisiniz. Büyüklerin olaylara bakış açısından doğan hata ve kusurları olabilir sizin göreviniz bunları büyütmek yerine kapatmak görmemek ve tamir etmek olmalıdır.

Bu konuda toplumuzun ne kadar çok dertli olduğunu ofisime gelen danışanlarımdan biliyorum.

              Sevgili canlar dünya milletlerine örnek olan aile yapımızın, aile kültürümüzün yaşatılması için lütfen konfor alanlarımızdan çıkalım.

Ailemize, akrabalarımıza, şehrimize, toplumumuza, milletimize ve en nihayetine bütün dünya insanlığına katkı sağlayacak bireysellikten uzak çocuklar yetiştirmek istiyorsak; geçmişimizle barışarak geleceğimizi planlayarak, maddi manevi ilişkilerimizde denge içerisinde yaşamalıyız.

Çekirdek aile ve geniş aile toplantıları yapmak aile kültürümüzü yaşatmada en büyük enstrümandır. Her konuda olduğu gibi aile   içinde lütfen uzmanlardan destek ve yardım almayı ihmal etmeyelim. İletişim bir sanattır ve öğrenime ile geliştirilebilir.

Bütün güzellikler sizlerle, sevdiklerinizle ailenizle ve milletimizle olsun inşallah.

 

Demirhanlar

Yorum Yazın

Ana Sayfa
Web TV
Foto Galeri
Yazarlar
Türk Kardeşler