Reklamı Geç
Güneyler
Abdullah Diril Eylül Ticaret
Antiochia Gurme
Antiochia Gurme
İbrahim Karaömer

İbrahim Karaömer

Mail: avkaraomer@hotmail.com

Dava nedir?  Dava adamı kimdir?

 

Dava nedir? 


Dava adamı kimdir?

Dava! Her insanın zihninde farklı anlamı olan bir kelime! Gerek anlamı ve gerekse zihinde oluşturduğu çağrışımla insan için pek çok anlam ifade etmesi bir yana aynı zamanda çevresinde oluşturulan deruni anlamla birlikte kutlu bir hale bürünen bir kelime!

Sözlükler dava için birçok tarif yapsalar da insanlar davayı bir değer ve inanç manzumesi olarak anlamışlardır. İnsanın ve insanlığın kurtuluşuna vesile olacak yegâne yol olarak görülmüştür dava! Tüm dünyanın barış içinde huzurlu bir hayat sürmesinin yoludur aynı zamanda. Haksızlıkları ortadan kaldırmak için hedefleri olan bir fikri harekettir dava! İyinin, güzelin, doğrunun ve faydalı olanın hayata hâkim olmasının kelimelerde anlam bulmasıdır. Zira iyinin, güzelin, doğrunun ve faydalı olanın hâkim olduğu bir dünyada ancak insanlar saadete erebilirler. Saadete ermek de davanın nihai hedeflerinden birisidir.

İlk insandan günümüze değin gelen milyarlarca insanın her birisinin ayrı ayrı davaların olabileceğini düşünebiliriz. Her insanın kendine has bir dünyası ve bu dünyada kendince doğruları vardır. Kimisi için ulvi bir uğraşı, kimisi içinse süfli bir amaçtır. Kimisi için yaşamın anlamı kimisi için emeline ulaşmanın aracıdır dava! Âlemlerin Rabbi olan Allah, insanı bir başına bıraksaydı elbette herkes kendi doğrusu adına yani davası uğruna mücadele verirdi.

İnsan;

Zayıf yaratılmıştır (Nisa suresi; 28)

Acizdir (Maide suresi; 30,30)

Acelecidir (Enbiya Suresi; 37)

Hırsına düşkündür (Mearic Suresi; 19-21)

Ümitsiz ve yüz çeviricidir (İsra Suresi; 83)

Nankördür (Hud Suresi; 9)

İmtihan edilendir (İnsan Suresi; 2)

Fakat bütün bu özelliklerin yanında insan ibadet etsin diye (Zariyat Suresi; 56) yeryüzünde halife olarak (Bakara Suresi; 30) yaratılmıştır. İnsan bu halifeliğe mazhar olabilmek adına iyilik ve kötülük kabiliyeti verilerek var edilmiştir. (Şems Suresi; 8-10)

İşte insan kutlu davası uğrunda iyilik ve kötülük işlemeye meyyal haliyle mücadeleye başlamıştır. Kötülüğün temsilde şeytan aleyhillane varken iyiliğin yeryüzünde hâkim olması görevi insana verilmiştir. İnsanın şeytanla mücadelesi ilk yaratılıştan itibaren başlamış ve hepimizin malumu olduğu üzere şeytan aleyhillanenin isyanı ile bu safha bir sonraki adıma ilerlemiştir.

İnsanın her zaman varmayı hedeflediği bir ideali vardır ve olmalıdır da. İlk insandan günümüze değin verilen mücadele, bu idealin somut ifadesidir diyebiliriz aslında. Zira Hz. Âdem’den günümüze kadar bir mücadele söz konusudur. Dolayısıyla bir mücadelenin olduğu yerde iki taraf bulunmalıdır. Biz Hak ile batıl demekteyiz bu mücadeleyi tanımlarken. Bir yanda mutlak doğruyu savunan taraf (Hak) diğer yanda ise mutlak doğruya giden yoldan insanı çevirmek isteyen taraf (Batıl) bulunmaktadır. Hak ile batıl bir arada bulunmaz. Birisi hâkim ise yeryüzüne diğerinin güç kaybettiğinin işaretidir bu.

Özetle dava iyinin, güzelin, doğrunun ve faydalı olanın yeryüzüne hâkim olmasıdır. Peki, dava tamam da dava adamı kimdir? Nasıl insanlardır bu dava adamı dediğimiz insanlar?

Yukarıda ifade ettiğim hasletlerin vuzuha kavuşması için mücadele eden ve bu değerlerin karşısında olanlara hakikati anlatacak olan insan dava adamıdır.

Dava adamı; inandığı değerleri hayatının her anında öncelikle yaşayan ve yaşatılması için çabalayan insandır.

Dava adamı; Hak uğruna yaptığı mücadelede önüne çıkan engeller karşısında yılan ve mücadeleden vazgeçen değil tam tersine her engelle birlikte mücadele azmini arttıran insandır.

Dava adamı; kemiyetin keyfiyete galip gelemeyeceğinin bilincinde olarak kalabalıktan korkarak, aralarına katılarak onlardan olan değil o kalabalığın karşısına çıkarak gidilen yolun yanlış olduğunu korkusuzca haykıran insandır.

Dava adamı; tufanı görmeden karada gemisini yapan, yanacağını düşünmeden ateşe atlayan, yarılmasını beklemeden korkusuzca Kızıldeniz’e dalan adamdır.

Dava adamı; hakikat çeşmesinden kana kana su içerken o çeşmenin yalağından kovalar dolusu suyu aşırmayan insandır.

Dava insanı; “Mü’minlerden öyle erler vardır ki, Allah’a (c.c.) verdikleri sözde sadakat ettiler, kimi adağını ödedi, kimi de şehit olmayı bekliyor. Onlar asla verdikleri sözü değiştirmediler.” (Ahzab Suresi; 33/23) ayeti mucibince yeri geldiğinde inandığı değerler uğrunda ölüme gözünü kırpmadan giden insandır.

Kısaca dava adamı; hayatının her anında inandığı değerler uğrunda insanları davet eden ve diliyle söylediğini kalbiyle tasdik eyleyip haliyle anlatan insandır.

Selam ve dua ile…

(Alıntı)

Komagene

Yorum Yazın

Ana Sayfa
Web TV
Foto Galeri
Yazarlar
Tosthane