Reklamı Geç
326 Textil Çavuşoğlu
Muzaffer Tuncer Black White
Haas Taş Sanatları
Bulut Oto Cam
Necmi Özdemir

Necmi Özdemir

Mail: necmi.ozdemir41@hotmail.com

Akıllı şehir yolculuğu (VII) Bursa

Akıllı şehir yolculuğu (VII) Bursa

Türkiye'nin ilk Akıllı Şehircilik ve İnovasyon Dairesi Başkanlığı Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde kuruldu.

Akıllı şehir yolculuğu (VII) Bursa

Türkiye'nin ilk Akıllı Şehircilik Daire Başkanlığı'nın kurulduğu Bursa'da çalışmalar 2015 yılından itibaren sürmektedir. 2015 yılı Akıllı Belediyecilik Zirvesi'ne ev sahipliği yapan Bursa Büyükşehir Belediyesi, yıllardır süren çalışmalarına 2019 yılında yeni bir boyut kazandırmış ve Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Alinur Aktaş'ın vizyonu doğrultusunda Akıllı Şehircilik ve İnovasyon Dairesi Başkanlığı'nı kurmuştur.Akıllı Şehircilik ve İnovasyon Dairesi Başkanlığı'na ARGE Şube Müdürlüğü, Akıllı Şehircilik Şube Müdürlüğü, Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü ve Bilim ve Teknoloji Şube Müdürlüğü bağlanarak akıllı şehircilik vizyonu pekiştirilmiştir. Akıllı şehir kavramı ile; kentlerdeki çevre, enerji, ulaşım, insan gibi kaynakların daha verimli, sürdürülebilir ve kontrol edilebilir düzeyde kullanılması hedeflenirken, alınan karar ile yeni dönemde Bursa'da kent yönetim aracı olarak değerlendirilen akıllı şehircilik uygulamalarına ağırlık verilmesi planlanmaktadır. Bursa'da artan nüfus ve göçün ortaya çıkardığı konut, altyapı, ulaşım, eğitim, sağlık, güvenlik, çevre ve enerji gibi alanlarda ortaya çıkan problemler ile kaynakların maksimum seviyede değerlendirilmesi ihtiyacı, kent yönetimini 'teknolojinin sunduğu imkânlardan' azami ölçüde yararlanmaya sevk etmiştir.


Bursa için 'akıllı' çözümler

Bursa'nın geleceğini akıllı çözümlerde gören Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa'nın her geçen gün artan nüfusu ile birlikte ulaşım başta olmak üzere çevre, sağlık, enerji, güvenlik ve yönetim konularında farklılaşan ihtiyaçlarını, bilgi ve iletişim teknolojilerini daha fazla kullanarak yönetmeyi planlıyor. Vatandaşlara sürdürülebilir, refah seviyesi yüksek ve katılımcı bir gelecek sunmak için akıllı şehircilik uygulamalarını tek tek kentte yaygınlaştırmayı ana hedef haline getiren Alinur Aktaş, bu projeleri hayata geçirmek için şehirdeki hareketliliği ölçmek, her alanda verileri toplamak, depolamak ve nihayetinde büyük veriyi oluşturup analiz etmek gerektiğini hedefliyor.


Akıllı dokunuşlar karşılık buldu

İnovasyon ve akıllı şehircilik uygulamalarının kısa zamanda hayatı kolaylaştırdığı Bursa'da yapılan uygulamalar kısa sürede etkisini göstermiştir. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın Bursa'da göreve başlamasının ardından ulaşım probleminin çözümünde dar boğaz olarak görülen kavşaklarda pratik ve ekonomik dokunuş olarak yapılan "akıllı kavşak" uygulamaları kent trafiğine nefes aldırmıştı. Dünya genelinde trafik sıkışıklığı hakkında istatistikler hazırlayan Hollanda merkezli şirketin verilerine göre 2017 yılında trafiği en sıkışık iller listesinde 68'inci sırada yer alan Bursa, 2018 yılında ise yüzde 5 rahatlama ile 92 şehri geride bırakıp, 160'ıncı sıraya yerleşti. Küçük ama akıllı dokunuşlar, trafik probleminin kısa vadede çözümünde hemen karşılık bulmuş oldu.

Yeni oluşum ile Dünya'da ulaşım, çevre, sağlık, sosyal, güvenlik, enerji ve mobilite alanında popüler olan akıllı şehir uygulamaları'nın Bursa'da yaygınlaştırılması hedeflenmektedir. Diğer taraftan projelerin finansmanının oluşturulması çalışmaları ve "Geleceğin Şehirleri Hibe Programı" kapsamında akıllı şehircilik konusunda Birleşik Krallık Refah Fonu ile işbirliği yapılarak "Bursa'nın Akıllı Şehre Dönüşümü" adıyla 2 yıl sürecek projeye Eylül 2019'da başlanmıştır.


Gelişimin yeni anahtarı: İnovasyon

Daha yaşanabilir bir Bursa için yeni fikirlerin ortaya çıkartılması ile fikirlerin katma değer oluşturan ürün, metot veya hizmetlere dönüştürülmesi için gerekli altyapının oluşturulmasına kurulan daire başkanlığının öncülük etmesi amaçlanıyor. Alınan kararla, sürekli değişen Bursa şartlarında, vatandaşların ekonomik ve toplumsal yarar sağlayacağı şekilde belediye hizmetlerinin güncelleştirilmesi, geliştirilmesi veya yepyeni farklı bir hizmetin ortaya konulması hedefleniyor. Belediyede kurumsal olarak inovasyon yaklaşımının benimsenmesinin akıllı şehircilik faaliyetlerinin yeni dönemdeki uygulanmalarına hız katacağı ön görülmektedir.


Akıllı şehircilik lütuftan ziyade zorunluluk2019 yılının son aylarında gerçekleşen ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışını yaptığı 'Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi'nde konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa'da hayata geçirdikleri akıllı şehircilik yatırımları hakkında detaylı bilgi vermiştir.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı açılış töreninin ardından günün ikinci ana oturumunda Büyükşehir Belediye Başkanları kentlerinde uyguladıkları akıllı yatırımlardan örnekler vermiştir. Moderatörlüğünü Gazeteci Okan Müderrisoğlu'nun yaptığı "Yenilikçi Yerel Politikalarla Dönüşen Şehirlerimiz" konulu oturuma, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı ve TBB Başkanı Fatma Şahin, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ve Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan katılım sağlamıştır.


Ortak bir vizyonPanelde ilk sözü alan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak; hizmet odaklı yaklaşımlarını, ulusal politikalar ışığında çağın gereksinimlerini karşılayacak şekilde geliştirerek vatandaşlara sunulan hizmetlerde öncü olmaya devam ettiklerini söyledi. Bu bağlamda Bursa'yı geleceğe taşıyacak önemli bir projeye imza attıklarını ifade eden Başkan Aktaş, "Kaynakların etkin yönetildiği, yaşam kalitesine odaklı, toplumun tüm kesimlerinden katılımın olduğu sürdürülebilir kalkınma hedefiyle "Bursa'nın Akıllı Şehre Dönüşüm Projesi'ni 2019 yılı Eylül ayı itibariyle başlatmış bulunuyoruz" ifadelerini kullanmıştır.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş şöyle devam etmiştir: "İki yıl sürecek projemizde paydaş ihtiyaçlarına cevap veren, uluslararası uygulamaları değerlendiren bütüncül bir strateji oluşturarak, ortak bir vizyon ve yol haritası hazırlayacağız. Proje kapsamında şehrimizi Avrupa Komisyonu'nun öngördüğü gibi Ulaşım, Çevre, Yaşam, Yönetişim, Ekonomi ve İnsan olmak üzere 6 fonksiyonel alanda irdeleyeceğiz. Tüm bu çalışmalar gerçekleştirilirken Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız tarafından açıklanan 'Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı' çerçevesinde hareket edeceğiz. Bakanlığımız tarafından Ulusal ölçekte hazırlanan bir stratejimizin olması bu süreçte en büyük gücümüz olacaktır" dedi.


Akıllı şehircilik zorunluluk

Bursa'nın 21 tane Organize Sanayi Bölgesine sahip olan, 47 yılda nüfusu 10 kat artıp 3 milyona ulaşan, sanayiyle birlikte çok hızlı büyüyen şehirlerden biri olduğunu ifade eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, kırsaldan şehre göçün devam ettiğini ve bunun avantajları yanında dezavantajları olduğunu vurgularken ayrıca şu sözleri kullanmıştır: "Ulaşımda yaşanan sorunlar, altyapının yetersiz kalması, enerji kullanımındaki artış dezavantaj olarak karşımıza çıkıyor. Böyle bir ortamda akıllı şehircilik lütuftan ziyade zorunluluk. Kaçınılmaz bir gerçek. Çünkü eldeki imkânları verimli kullanmak zorundayız. Akıllı Şehircilik ve İnovasyon Daire Başkanlığımızı kurduk. Belediyelerde çok şey yapabilirsiniz ama bu projelerin maliyet başlıklarıyla beraber sürdürülebilirliği çok önemli. Bu konuların tamamını Akıllı Şehircilik ve İnovasyon Dairesinde ele alıyoruz. Yeni kaynakları inceleyip bünyemize katmayla alakalı çalışıyoruz" diye konuştu.

Başkan Aktaş, kalkınma ajansından aldıkları fonla akıllı şehir stratejisini hatırladıklarını, Birleşik Krallık Fonlarından 3.2 milyon paund hibe aldıklarını da hatırlatarak, akıllı yatırımlardan birine örnek olarak raylı sistem sinyalizasyon optimizasyonunu verdi. Halen devam eden çalışmalar tamamlandığında mevcut sistemde 3.75 dakika olan bekleme süresinin 2 dakikaya düşeceğini ve böylelikle daha fazla yolcu taşıyabileceklerini söyledi.

Gençlere yönelik projelere örnek olarak 'kitap her kapıyı açar' projesini gösteren Başkan Aktaş, kitap alan öğrencilere 2 binişlik bilet verildiğini ve kütüphanelerin adeta dolup taştığını kaydetti.

Yazının buraya kadar olan bölümünde "Bursa'nın Akıllı Şehre Dönüşümü" vizyonu'na bir göz attık, devamında kısaca Akıllı Şehir Projelerinden bahsedelim;


Proje No:1
Proje Adı: Bursa'nın Akıllı Şehre Dönüşümü

Proje Bilgileri:
Birleşik Krallık (İngiltere) Refah Fonu Dünya'da 10 ülkede 19 şehirde iyileştirmeyi hedefleyerek uygulanan 80 milyon sterlin tutarında uluslararası bir fondur. Fon kapsamında ulaşım, kentsel planlama, dirençlilik olmak üzere 3 temel iyileştirme alanı belirlenmiştir. Birleşmiş Milletler Habitat organizasyonu ve Birleşik Krallık sürdürülebilir şehirlerin kurulmasını hedefleyen bir fonun dünyada istişare edilerek belirlenen şehirlerde kullandırılmasını planlamıştır.

Birleşik Krallık Refah Fonu "Geleceğin Şehirleri" programı kapsamında Ocak 2018 tarihinden itibaren çalışmalara başlandı. İlk toplantılar Şubat 2018 itibariyle karşılıklı görüşme olarak gerçekleştirildi. Temmuz 2018 başlangıç olacak şekilde projenin 1. fazında program yürütücüsü BM Habitat ile "Bursa Akıllı Şehir Projesi" ve "Bursa İçin Sürdürülebilir Kentsel Dönüşüm Modeli" projelerini hayata geçirmek adına proje metinleri hazırlandı. Program bünyesinde Türkiye' den İstanbul, Ankara ve Bursa şehirleri yer almaktadır. Türkiye için ayrılan 10 Milyon Pound bütçeden Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Akıllı Şehir temalı proje için 1,2 Milyon Pound (yaklaşık 11 milyon TL) bütçeden faydalanma hakkı kazanıldı. Eylül 2019'da başlayan projenin 2 yıl sürmesi planlanmıştır.

Projenin Hedefi:
Ana referans mevzuatlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Mart 2019'da yayınladığı Ulusal Akıllı Şehir Stratejisi ve Eylem Planı ve Cumhurbaşkanlığı 11.Kalkınma Planı (Madde 99 ve 683) 'dır. Bunların yanında Ulaştırma Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Sanayi Bakanlığı'nın hazırladığı birçok eylem planı, strateji belgesi, rapor ve analiz neticesinde Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Bursa'nın Akıllı Şehir Stratejisi ve Eylem Planı oluşturulması ile Akıllı Şehircilik Pilot Uygulama Projesi hedeflenmektedir.

Proje Görselleri:Proje No:2
Proje Adı: İHA İle Kaçak Yapılaşmanın Tespit Edilmesi

Proje Bilgileri:
Bursa Büyükşehir Belediyesi Akıllı Şehircilik ve İnovasyon Dairesi Başkanlığı olarak insansız hava araçları kullanılmasıyla şehirde yürütülen kaçak yapılaşma ile mücadele çalışmalarına destek verilmektedir. Söz konusu uygulamada oluşturulan uçuş planı ile kentin yerleşik alan sınırını kapsayan yapı yoğunluklu bölgelerde 6 aylık periyodlarda yapılacak uçuşlarla 3 boyutlu bina modelleri üretilmesi hedeflenmektedir. Üretilen modeller ile coğrafi bilgi sistemi (CBS) ortamında bulunan, tüm il sınırını kapsayan mevcut modeller karşılaştırılarak yapılar arasındaki yükseklik farkları CBS ortamında analiz edilmektedir. Analiz sonucu kat yüksekliği artan yapılar rapor edilerek Yapı Kontrol Şube Müdürlüğüne teslim edilmekte, Yapı Kontrol Şube Müdürlüğü tarafından ruhsatsız olarak inşaatı devam eden/tamamlanan yapılar tespit edilerek ilgililer hakkında hukuki süreç başlatılmaktadır. Ayrıca üretilen tüm verilerin ilde konunun muhatabı ilçe belediyeleri ve kamu kurumları ile oluşturulacak web tabanlı coğrafi bilgi sistemi üzerinden paylaşılması planlanmaktadır.

Projenin Hedefi:
Söz konusu uygulamada oluşturulan uçuş planı ile kentin yerleşik alan sınırını kapsayan yapı yoğunluklu bölgelerde 6 aylık periyodlarda yapılacak uçuşlarla 3 boyutlu bina modelleri üretilmesi hedeflenmektedir. Bu modeller kullanılarak kaçak yapılaşmanın önüne geçilmesi hedeflenmektedir. Ayrıca üretilen tüm verilerin ilimizde konunun muhatabı ilçe belediyeleri ve kamu kurumları ile oluşturulacak web tabanlı coğrafi bilgi sistemi üzerinden paylaşılması planlanmaktadır.

Proje Görselleri:Proje No:3
Proje Adı:Akıllı Şehircilik ve İnovasyon Merkezi

Proje Bilgileri:
Genel amaç; Akıllı Şehircilik alanında sürdürülebilir insan kaynağının yetiştirilmesi ve yerli milli teknoloji üretilmesinin desteklenmesi, bilgi teknolojileri alanında girişimcilik kapasitesinin arttırılması ve desteklenmesi, yerel ekonominin desteklenmesidir.

Özel Amaç; Bursa'nın akıllı kent vizyonunun oluşmasında belediye-üniversite- özel sektör işbirliğinin geliştirilmesi; Belediye hizmetlerinde uygun maliyetle elde edilecek yerli teknolojilerin üretilmesinin desteklenmesi; girişimciler tarafından üretilen ürünlerden ortaklık sözleşmesi ile gelir elde edilmesidir.

Planlanan Eğitimler: Temel Girişimcilik, Akıllı Şehircilik, Sosyal Girişimcilik, Kuluçka Merkezi, Mentörlük, Prototip Geliştirme Atölyesi, Ofis imkanı (Randevulu), Yatırımcı Desteği, DemoDay Etkinliği (Yatırımcılar ile Girişimcilerin Buluşması), Hackathon Yarışmaları, Deneyim Merkezi, Yeni Girişimlerin Ürünlerinin Prototip Sergilemesi, Ürün İle ilgili Vatandaş Deneyimleri Analizleri gibi çalışmalar yapılacaktır.

Bu çalışmaların şu ortaklıklar ile yapılması planlamıştır.

Eğitimler;
• Uludağ Üniversitesi
• Bursa Teknik Üniversitesi
• Diğer İnovasyon Merkezleri (Zemin İstanbul, Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi-BTM vb.)

Kuluçka Merkezi;
• Uludağ Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi,
• Bursa Teknik Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi
• Bursa Ticaret ve Sanayi Odası

Yatırımcı Desteği
• Bursa Büyükşehir Belediyesi İştirakleri
• Bursa Bilecik Eskişehir Kalkınma Ajansı
• Bursa Ticaret ve Sanayi Odası

Deneyim Merkezi
• Bursa Ticaret ve Sanayi Odası
• Özel Sektör Firmaları

Avantajları:
• Fuar organizasyonlarına sıkça ev sahipliği yapan fuaye alanına yakın olması
• Tüm vatandaşların metro ile kolaylıkla erişebilmesi (Engelli vatandaşlar için erişim kolaylığı olan bir yapı olması)
• Belediyenin vatandaş ile yoğun temas kurduğu birimlerin bu komplekste yer alması sebebiyle tanıtım kolaylığı


Projenin Hedefi:
Bursa'nın akıllı kent vizyonunun oluşmasında belediye-üniversite- özel sektör işbirliğinin geliştirilmesi; Belediye hizmetlerinde uygun maliyetle elde edilecek yerli teknolojilerin üretilmesinin desteklenmesi; Girişimciler tarafından üretilen ürünlerden ortaklık sözleşmesi ile gelir elde edilmesidir.
Proje Görselleri:Proje No:4
Proje Adı: Halka Açık Güvenli Kablosuz İnternet Hizmeti

Proje Bilgileri:
Kamuya açık hizmet binalarına gelen yerli ve yabancı konukların internet ihtiyaçları doğrultusunda 35'i açık 69 noktada kablosuz güvenli internet hizmeti verilmektedir.

Projenin Hedefi:
28 Belediye Hizmet Binası/Noktası 14'ü Açık Alan Güvenli Misafir Kablosuz İnternet Hizmeti 210+ adet erişim noktası ile sunulması
Toplamda yaklaşık 366.075 m2 lik alanda güvenli ve ücretsiz internet hizmeti sunulması.

Akıllı yaşam. Akıllı Toplum.


Proje Görselleri:

Proje No:5
Proje Adı: HRS İstasyon Yolcu Bilgilendirme

Proje Bilgileri:
Hafif Raylı Sistem araçlarını kullanan yolculara, gelecek trenlerin varış sürelerini ve hatlarını gösteren ekranlardır. Yolcuların istasyon içinde tahmini bekleme sürelerini görmelerini sağlar. Yanlış hatta binmelerini engeller. Gelen trendeki dizi sayısı ve araç tipleri hakkında bilgi verir.

Projenin Hedefi:
Toplumu bilgilendirme
Ulaşım sistemlerinin koordinasyonu
Yaşam kalitesini arttırma.
Proje Görselleri:Proje No:6
Proje Adı: Tramvay Geçiş Öncelikli Sinyalize Kavşaklar

Proje Bilgileri:
Bursa Kent Meydanı – Heykel – T1 Tramvay güzergahında bulunan 6.5 km lik hat üzerinde 23 adet tramvay geçiş öncelikli, programlanmış sinyalizasyon sistemi bulunmaktadır. Katener direkleri üzerinde bulunan giriş çıkış algılayıcıları sayesinde tramvay geldiği anda fazın neresinde olursa olsun Tramvayın çakıştığı tüm sinyal gruplarına kırmızı ışık yakılarak tramvaya geçiş önceliği sağlanmaktadır.

Projenin Hedefi:
Otomatik trafik kontrol ve yönetimi
Trafiğin senkronizasyonu.

Proje Görselleri:Proje No: 7
Proje Adı:Sevgi Çipi

Proje Bilgileri:
Türkiye'de ilk kez hayata geçen 'Sevgi Çipi' adlı uygulama ile Alzheimer ve zihni rahatsızlıkları olan vatandaşların yakınlarıyla rahatça bağlantı kurabilme imkânı sağlanmıştır. "Sevgi Çipi" içinde veri hattı olarak kurulu halde verilmektedir.

Cihazı üzerinde veya cebinde taşıyan hasta evin dışındayken, hasta yakını da onu Türkiye ve dünyanın her yerinde, 24 saat internet ortamından anlık olarak takip edilebilmektedir.

Projenin Hedefi:
İnternet erişim imkânı olmayan vatandaşlarda BİKOM-153'ü arayarak yakınlarının konumunu öğrenebilmektedir.

Proje Görselleri:Proje No: 8
Proje Adı:YİSİS / Yatırım İzleme Sistemi

Proje Bilgileri:
Yatırım İzleme Sistemi, belediye bünyesinde saha yatırımları kapsamında yürütülen projelerin tek merkezden takip altında tutulması için belediye personelince öz kaynaklar kullanılarak geliştirilmiş yerli ve milli bir yazılımdır.

Yatırım İzleme Sistemine aşağıdaki nedenlerden dolayı ihtiyaç duyulmuştur:
• Belediye ve BUSKİ yatırımlarına ait güncel bilgilere (proje adı, yüklenici adı, proje durumu, proje bedeli, gerçekleşme oranı, yükleniciye ödenen bedel, sözleşme bitiş tarihi vb.) anlık olarak ulaşılamaması
• Yatırımlara ait güncel bilgilere ulaşmada yaşanan zaman kaybı
• Yatırımların konum bazlı takip edilememesi
• Yatırımlara ait raporlama ihtiyacı
• İş süreçlerinin takip ihtiyacı
Yatırım İzleme Sistemine veri girişi Belediye Başkanlığı bünyesinde 4 yatırımcı Daire Başkanlığı, BUSKİ bünyesinde 7 yatırımcı Daire Başkanlığı tarafından sağlanmaktadır. Sistem Web tabanlı olup, ortamdan bağımsız şekilde Belediye ve BUSKİ ağına bağlı tanımlı kullanıcılar tarafından farklı cihazlarla (Bilgisayar, Tablet, Telefon, vb) kullanılabilmektedir.

Yatırım izleme Sistemi'nde veri giriş arayüzü ve yönetici arayüzü olmak üzere 2 farklı arayüz tasarlanmıştır. Yönetici arayüzünde, sahada konum otomatik olarak belirlenmekte o bölgedeki tüm yatırımlara ait özet bilgilerin görüntülenmesi sağlanmaktadır. Ayrıca projeler arasında arama yapılabilmekte mahalle, ilçe ve il bazında yapılan yatırımlara dair rapor oluşturulabilmektedir.

Yatırım İzleme Sistemi geliştirilmesinde ASP.NET MVC, JavaScript, CSS, HTML, Oracle gibi teknolojiler kullanılmıştır. Belediye ve BUSKİ birimlerinde kullanılmaya açılmış olan sistem güvenlik testleri ve kullanıcı arayüzü tasarımı geliştirilmesi sebebiyle dış ağlarda kullanıma kapalıdır. Sistem ihtiyaç ve talepler doğrultusunda geliştirilmeye devam etmektedir.

Projenin Hedefi:
Belediye tarafından yürütülen yatırımlarda kaynak planlaması yapılması, gerekli işlerin birleştirilmesi ve mükerrer yatırımlardan kaçınılması hedeflenmiştir.

Proje Görselleri:Proje No: 9
Proje Adı: ARUDEP- Altyapı Ruhsat Denetim Programı

Proje Bilgileri:
Yenilikçi ve daha yaşanabilir teknolojileri kullanan Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan Altyapı Ruhsat ve Denetim Programı (ARUDEP), bilgi kaynaklarını yönetebilmek, kaynakları doğru ve etkin kullanmak, şehirde yaşayanları bilgilendirerek hayatı kolaylaştırmak için hazırlanmış, belediyelerin insana temas ettiği akıllı şehir uygulamalarındandır.

Yazılım iç imkanlarla geliştirilmiştir.

ARUDEP Altyapı Ruhsat Denetim Programı; günümüzün en önemli kaynağı olan zaman ve yerinden doğru, güvenilir bilgiye ulaşma konusunda kurumlara fayda kazandıracağı gibi yapılan başvuru ve çalışmalar konusunda vatandaş ve trafik üzerindeki sürücülerin bilgilendirilmesi gibi uygulamaları ile sistem içerisinde toplumsal fayda sağlayacaktır.

Program üzerinden alınacak Altyapı Bilgi Sistemi ve günlük çalışma bilgileri ileride trafik yönetiminde Kent Bilgi Sisteminin de parçası olacaktır.

Projenin Hedefi:
Türkiye'de öncü ve örnek olacak Akıllı şehir uygulamalarından, ARUDEP (Altyapı Ruhsat Denetim) Programı sayesinde;

Altyapı ruhsat başvuruları ve alt kurul incelemeleri CBS haritaları üzerinden internet bağlantısı ile yapılacak,
Kurum ve Belediye temsilcileri tarafından yapılan alt kurul incelemeleri de aynı şekilde CBS haritaları üzerinden tamamlanacak,
İncelenen ve uygun bulunan ruhsat başvurularının işlemleri (Keşif, tahakkuk, yazışmalar vb) E-Belediye sistemimiz üzerinden Ulaşım Dairesi Başkanlığına bağlı Altyapı Koordinasyon Şube Müdürlüğü tarafından kısa sürede yapılacak,
Her aşamada başvuru sahipleri bilgilendirilecek,
Ruhsat denetimleri sahada güncel bilgiler üzerinden yapılacaktır.

Proje Görselleri:Proje No: 10
Proje Adı: İRODES- İlan Reklam Online Denetleme Sistemi

Proje Bilgileri:
Belediye sınırlarının il sınırlarına genişlemesi ile ilan ve reklam elemanlarından alınan gelirin arttırılması, tahakkuklandırma ve tahsilata ilişkin sahada yaşanan sıkıntıların azaltılması için geliştirilen bir projedir. Proje kapsamında e-belediye sistemine entegre yazılım geliştirilmiş görevli personelin tablet bilgisayarına yüklenmiş ve sahada kullanımına sunulmuştur.

İlan ve reklam vergisi gelirlerinin arttırılması amacıyla yapılan proje ile; sahada ilan ve reklam elemanlarının lazer metre ile ölçümü, mükellef sorgulama, beyan sorgulama, yeni beyan oluşturma, beyan tahakkuku, yoklama, tahakkuk ihbarnamesi ve ödeme gibi işlemler online olarak yapılabilmektedir.

Projenin Hedefi:
İş süreçlerinde kısalma
Online çalışma imkanı
Ofis ve Saha çalışmalarında kolaylık
Hızlı ve sürdürülebilir işlemler
Gelir arttırma
Maliyeti azaltma gibi avantajlar sağlanmıştır.

Proje Görselleri:Proje No: 11
Proje Adı: GES – Güneş Enerji Santralleri

Proje Bilgileri:
BUSKİ'nin sevk ve idaresinde tesis edilen Güneş Enerji Santralleri (GES) aşağıdaki özellikleri barındırmaktadır:

Toplamda 3 adet GES Tesisi işletmeye alınmıştır:
Batı Arıtma GES (130 Kw) 2014 yılında devreye alındı. Yıllık toplam üretim 180.000 kWh
D46 SU DEPOSU GES (250 Kw) 2016 yılında devreye alındı. Yıllık toplam üretim 350.000 kWh
DOĞU ARITMA GES (30 Kw) 2016 yılında devreye alındı. Yıllık toplam üretim 40.000 kWh

Proje Aşamasında:
D12-2 GES(250 KW) Yıllık tahmini üretim 350.000 kWh
Yenişehir Arıtma GES (500 Kw) Yıllık tahmini üretim 700.000 kWh

Projenin Hedefi:
Bursa'nın Akıllı Şehir ve Yeşil Şehir olma yolunda yenilenebilir enerji kaynaklarından maksimum düzeyde faydalanmak.

Proje Görselleri:Proje No: 12
Proje Adı: Hafriyat Takip Sistemi

Proje Bilgileri:
Hafriyat kamyonlarının araç takip sistemi ve damper sensörü taktırma zorunluluğu bulunmaktadır. Bu sistem sayesinde hafriyat kamyonları izlenebilmekte ve kaçak döküm yapması engellenmektedir.

Projenin Hedefi:
Bu sistem ile birlikte araç takip sistemi olmayan kamyonların tespiti sağlanmış olacak.
• Araç takip sistemi ve damper sensörü olmayan kamyonların sisteme dahil olması sağlanacak.
• Araç takip sistemi ve damper sensörü sayesinde hafriyat kamyonlarının kaçak döküm yapması engellenmiş olacak.
• Kaçak dökümü önlenmesi açısından kontrol kabiliyetini arttırmış olacak
• Tarla, bağ, bahçelere yapılan ve zirai alanlara yapılan kaçak döküm önlenmiş olacak
• Ormanlara yapılan kaçak döküm engellenmiş olacak

Proje Görselleri:Proje No: 13
Proje Adı: Online Başvuru ve HGS Sistemi

Proje Bilgileri:
Yenikent Katı Atık Düzenli Depolama Alanı Online Başvuru ve HGS Sistemi için alanında yetkin kişi ve kurumlarla görüşmeler sağlanarak bilgi alışverişinde bulunulmuş, bu doğrultuda gerekli AR-GE çalışmaları yapılarak projenin kurulum ve deneme aşamasına geçilmiştir. Söz konusu proje, Katı Atık Depolama Alanlarında Türkiye'de ilk olma özelliğine sahip olduğundan süreç içerisinde projenin artı ve eksileri yerinde incelenerek yaşanan ve yaşanabilecek aksaklıklar üzerinde çalışmalar yapılmış ve bu doğrultuda sistem üzerinde gerekli güncellemeler yapılarak proje faal duruma geçirilmiştir.

Sonuç olarak; Akıllı Belediyecilik doğrultusunda yapılan ve Türkiye'de Katı Atık Depolama Alanlarında ilk olan bu sistem ile zaman kaybının önüne geçilmiş, kağıttan tasarruf edilerek sıfır atık politikasına uyum sağlanmış, atık üreticisinin atık verilerine otomatik ve anlık olarak ulaşması sağlanmış, yapılan iş ve işlemlerin takip süreci kolaylaşmıştır.

Projenin Hedefi:
Akıllı Belediyecilik kapsamında; Yenikent Katı Atık Düzenli Depolama Alanına atık kabul başvuru sürecinin hızlandırılması, hizmet kalitesinin artırılması, insana dayalı hataların minimize edilerek şeffaflığın artırılması, para alışverişinin fiziki ortamdan dijital ortama alınarak atık üreticisine ödeme seçenekleri sunulması ve kolay ödeme imkânı sağlanması, atık kabul saatlerinin uzatılması, verilerin sistem tarafından otomatik olarak işlenerek atık üreticisi tarafından anlık takip edilebilmesi, sıfır atık projesi kapsamında kâğıt israfının önüne geçilerek işletme giderlerinden tasarruf sağlanması ve sürdürülebilir ve geliştirilebilir olması amaçlanmıştır.

Proje Görselleri:
Hızlı Geçiş SistemiOnline Katı Atık BaşvuruProje No: 14
Proje Adı: INCIT-EV (ŞEHİRLERDE KULLANICI ODAKLI ELEKTRİKLİ ARAÇ ŞARJ ALTYAPISI VE YAZILIMI UYGULAMASI)
(Tam Adı: Large demonstratIoN of user CentrIc urban and long-range charging solutions to boosT an engaging deployment of Electric Vehicles in Europe – INCIT-EV)

Proje Bilgileri:
INCIT-EV, Avrupa Birliği Ufuk 2020 fonu kapsamında LC-GV-03-2019 ( Düşük Karbon Yeşil Araçlar Çağrısı) çağrı başlığı altında proje liderinin RENAULT (Fransa) 'un olduğu Kullanıcı Odaklı Şarj Altyapısı Tasarımı konulu araştırma ve inovasyon projesidir.

"UFUK 2020 Fonu Avrupa Birliği üye ülkeleri ve üyelik aşamasındaki ülkelerin yararlanabildiği, teknoloji inovasyon, araştırma geliştirme ve bilimsel çalışmaları içeren çevre, ulaşım, sağlık, bilgi teknolojileri konularında proje bazlı fon sağlayan bir programdır. Ülkemiz bu fon programından TÜBİTAK aracılığıyla yararlanmakta ve proje başvurularını yine TÜBİTAK koordinasyonunda gerçekleştirmektedir."

Türkiye'den sadece Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin gözlemci olarak yer alacağı proje 2020 yılı itibariyle başlayacak olup, tüm Avrupa çapında şirket, belediye, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarından oluşan 33 adet ortağı mevcuttur. Bu çerçevede etki alanı bu derece yüksek bir projede yer alarak Bursa Büyükşehir Belediyesi gelecek dönemlerde daha büyük projelere katılma ve yönetme şansını elde edecektir.

Projenin Hedefi:
Projenin birçok hedefi bulunmaktadır.
• Elektrikli araçların şehir içi konumlandırılmasında teknik altyapı planlama ve analiz çalışmaları.
• Avrupa çapında elektrikli araç park-şarj ödeme sistemleri
• Avrupa çapında elektrik araç kullanıcı anketleri.
• Uzun mesafe giden elektrikli araç şarj sistemleri
• Güvenli ve hırsızlığı engelleyen iki tekerlekli araç park istasyonları.
• Avrupa çapında elektrikli araçların market analizi.
• Avrupa çağında Araç şarj istasyonlarının konumlandırma planlarının yapılması.
• Elektrikli araç şarj istasyonları yönetim ve takip yazılımı.

Proje kapsamında üretilmesi hedeflenen yazılım Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından da kullanılabilecektir.

Proje Görseli:SONUÇ:
Yönetişim, İnsan, Yaşam, Ulaşım, Çevre, Ekonomi;
Akıllı Şehir Dönüşümlerinin 6 altı önemli kategorisi. Ülkemiz'de Geleceğin Şehirleri kapsamında yapılan/yapılacak olan "Akıllı Şehir Dönüşümleri"nde bu kategoriler üzerinde önemle durulmalı ve gelişen/gelişmeye devam eden güncel teknolojide gözardı edilmeden verimli, sonuç alınabilecek sürdürülebilir çözümlerle tüm sistemlerin entegre, yapıların, yönetim ve insanların birbiriyle iletişiminin üst seviyede olduğu/olacağı, zengin içeriklerle hazırlanacak olan Akıllı Şehir Master Planları bu çalışmalara yeni başlayacak şehirlerimiz için şehirlerin coğrafi, fiziksel ve sosyal yapıları da göz ardı edilmeden hazırlanmalı, bütün bunlar dikkate alınarak da Ülke olarak hedefimiz "Akıllı çözümler ve dokunuşlarla hayata geçen inovatif düşüncelerle gelişecek olan Akıllı Şehirler'e sahip olmak olmalıdır".


Sevgi ve Sağlıkla kalın...
ncmozdmr

Kaynak:
Bursa Büyükşehir Belediyesi

Katkıları için Hüsnü Baysal'a teşekkür ederiz.

Günün Önemli Manşetleri

Yorum Yazın

Ana Sayfa
Web TV
Foto Galeri
Yazarlar
Hit Abone Ol