Reklamı Geç
Yükseliş Koleji
Hatay Hastanesi
Arslanoğlu
Kamil Akdoğan

Kamil Akdoğan

Mail: [email protected]

BERLİN’DE HAKİMLER VAR

 

BERLİN’DE HAKİMLER VAR

Alman Kralı II. Frederick 1750 yılında Potsdam’dan geçiyor. Orayı çok beğeniyor ve “Bana şuraya bir saray yapın” diyor. Ertesi gün adamları gidip yerinde tespit yapıyorlar.
Kralın beğendiği yerde bir de değirmen var.
Adamlar kapıyı çalıyor, yaşlı değirmenci açıyor.
“Buyurun”
“Bizi Kral gönderdi. Burayı görüp çok beğendi, satın alacak. Kaç para?”
“Satmıyorum ki! Ne parası?”
“Saçmalama Kral istedi.”
“Bana ne! Ben satmadıktan sonra kimse alamaz ki!”
Adamlar gelip Krala;
“Efendim beğendiğiniz yerdeki değirmenci deli. ‘Satmıyorum’ dedi.”
“Çağırın bakalım bana şu adamı.”
Değirmenciyi getirip Kralın huzuruna çıkartıyorlar.
II. Frederick:
“Yanlış anladınız herhalde beyefendi. Ben orayı satın almak istiyorum. Kaç para?”
“Yoo yanlış anlamadım. Adamların da dün bunu söyledi. Satmıyorum!”
“Beyefendi inat etmeyin, paranızı fazlasıyla vereceğim.”
“Sen koskoca Kralsın, paran çok. Almanya’nın her yerine saray yapabilirsin. Burayı benden önce babam işletiyordu. Ona da babasından kalmış. Ben de çocuğuma bırakacağım. Satmıyorum!”
II. Frederick ayağa kalkıyor;
“Unutma ki ben Kralım!”
Değirmenci bakıyor ve diyor ki;
“Asıl sen unutma ki Berlin’de de hakimler var! Hiçbir güç, hiçbir siyaset, hiçbir iktidar kral bile olsa adaletten üstün değildir. Hiç kimse adaletin üstüne çıkamaz. orada oturamaz.”
*****
Potsdam’da Sansosi Sarayı yapılıyor ama saray ve değirmen yan yana.
Kral ve değirmenci adil bir şekilde komşu oluyor.
Sabahları II. Frederick arka bahçeye çıktığında değirmenci sesleniyor;
“Hey Frederick, ekmek yaptım göndereyim mi?”
II. Frederick anılarında anlatıyor;
“ADALET HER SABAH bana, SICAK BİR EKMEK kokusuyla gelirdi.”
*****
Adalet, devlet olmanın temel koşuludur ve adalet herkese lazımdır.

Görev ve unvanı ne olursa olsun hiç kimsenin, adaletin tesisi için konulmuş olan kurallara uymamak gibi bir lüksü olamaz (olmamalıdır).

Anayasamızın 138. maddesi gereğince hiçbir makam, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hâkimlere emir ve talimat veremez, tavsiye ve telkinde bulunamaz. .

Bakın Fatih Sultan Mehmet ne güzel söylemiş:
“Kadıyı satın aldığın gün adalet ölür;
Adaletin öldüğü gün Devlet de ölür”

Sevgiyle kalın
Kamil AKDOĞAN

Yorum Yazın