Reklamı Geç
Yükseliş Koleji
Esmergil
Asi Künefeleri
Arzu Yalçın

Arzu Yalçın

Mail: [email protected]

KADİR GECESİ: Hüküm ve Fırsat Gecesidir.

KADİR GECESİ: Hüküm ve Fırsat Gecesidir.

Evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennemden kurtuluş olan, mübarek Ramazan ayına veda etme vakti yaklaştı. Kimileri aç kalarak, kimileri nefsini terbiye ederek oruçlarını tuttu. Kimileri de sağlık problemleri nedeniyle, Allah’ın verdiği ruhsatı kullandı. Oruç tutamadı ama eline, beline, dilene sahip bir şekilde, nefsinin elinde oyuncak olmadan huşu içinde diğer ibadetlerini yapmaya çalıştı. Manevi iklimin rahmet esintileri içinde, teheccüd namazı, tesbih namazı, tövbe istiğfar, salavat, Kur’an tilavetleri okuyarak “Bir ömre bedel olan geceye” kavuşmanın sevincini yaşıyoruz. Bizlere bin aydan daha hayırlı bir geceyi nasip eden ve bizleri bu mübarek Kadir Gecesine kavuşturan Rabbimize şükürler olsun.

11 ayın sultanı, mübarek gecelerin en özeli “ Bin aydan hayırlı olan” Mübarek Kadir Gecesinin Ramazan Ayının son on gününde ve tek gecelerde aranmasıyla ilgili hadis olmasına rağmen genel kabul görmüş gün olarak Ramazanın 27. Gecesi “ Kadir Gecesi” olarak ihya ediyoruz. Yüce kitabımız Kur’an’ı Kerimde "Biz o Kur'an'ı mübarek bir gecede indirdik, zaten biz insanlığı her zaman uyarmaktayız." (Duhan Suresi 44/3) ayetinde belirtildiği üzere yüce kitabımız Kur’anı Kerimin mübarek gecede ve Bakara Suresi 185. ayette Ramazan ayında indirildiği açıklanmaktadır. İşte o mübarek gece adına Sure indirilen, Kadir Gecesidir.

Kadir Gecesinde Efendimiz (s.a.v)’e “Oku”( Alak suresi:1) emri gönderilmiş ve Peygamberlik vazifesi de bu gecede verilmiştir. (Buhârî, Bed’u’l-vahy 1-3.) Dolayısıyla Kur’an’ı Kerim ilk olarak bu gecede inmeye başlamış ve vahiy de bu geceye apayrı bir şeref ve değer katmıştır. İnsanlara dünya ve ahirette mutlu olmanın yollarını gösteren, insanlığı karanlıklardan çıkarıp aydınlığa kavuşturan, yolumuzu aydınlatan, yüce kitabımız Kur’anı Kerim'in; Levh-i Mahfuz'dan dünya semasındaki Beytü’l-İzze’ye toptan, oradan da yeryüzüne parça parça ilk defa Ramazan ayında, Kadir Suresinin başında belirtildiği üzere, Kadir Gecesinde indirilmeye başlamış olmasıdır. “Şüphesiz, biz onu (Kur’an’ı) Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen ne bileceksin! Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir.”(Kadir Suresi) ayetten de görüleceği gibi bu gece bin aydan hayırlı olan, azamet, güç, şeref sahibi gecedir. Bu gece tazyik, sıkıştırma, dar gelme gecesidir çünkü o kadar çok melek yeryüzüne inmiştir ki, yeryüzü meleklere dar gelmiştir. Bu gece tanyerinin ağarmasına kadar esenliktir, her türlü kötülükten uzaktır. Yeryüzüne inen melekler uğradıkları her mü`mine selam verirler. Yine kadir Gecesini işaret eden bir başka ayette, “…….. (O gecede) her hikmetli emir onda ayırt edilir, yani hükme bağlanır (Duhan Suresi 3-4), buyrulduğu üzere her hikmetli emrin, yani ilahi takdirde hükmedilmiş işlerin, ayırt edildiği gecedir. Gelecek seneye kadar cereyan edecek olan her türlü hadiseler Allah Teâlâ`nın ezelî kaza ve takdiri ilgili meleklere bu gece bildirilir. (Tecrîdi Sarih Tercemesi, VI, 312) Bu Gece ibadet ve Allah yolunda yapılacak hayır ve sevap, bin ay da kazanılacak olan hayır ve sevaptan daha fazladır.

Peygamberimiz (s.a.v.) bu mübarek gece ile ilgili olarak; “Kim inanarak ve sevabını Yüce Allah’tan umarak Kadir gecesini ihya ederse onun geçmiş günahları bağışlanır” (Buhari, İman, 26) ve bu gece; “Allah’ım! Sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni de affet” (İbn Mace, Dua, 5) şeklinde dua etmemizi tavsiye etmiştir.

İlahi lütuflarla dolu bir ömre bedel olan bu fırsat gecesinde, İslam alemine, ülkemize, ve birbirimize samimi bir kalple dua edelim. Kendimizle hesaplaşalım, bilerek veya bilmeyerek işlediğimiz günahların affedilmesi, kalplerimizdeki, kin, nefret, kıskançlık, iftira gibi kötü huy ve davranışlardan arınmamıza vesile olması için Allah’tan af dileyelim. Bu gece selam ve esenlik gecesidir. Bu gece Kuran-ı Kerim gecesidir. Dargınlık ve kırgınlıkların bir tarafa bırakılması gereken gecedir. Adalet terazisinin herkese eşit tartılması, aksi takdirde hiç şaşmayan adaletin ilahi adalet olduğunun hatırlanması, Allah’ın her

şeye kadir olduğunu ve “hüküm verenlerin en hayırlısının Allah” ((Yunus Suresi 109) olduğunun hatırlanması gereken bir hüküm gecesidir.

Bu duygu ve düşüncelerle, 11 Ayın sultanı Ramazan ayında, tuttuğumuz oruçların, yaptığınız tüm ibadetler, dua ve yakarışlarımızın kabul olmasını diliyor, Bin aydan hayırlı olan Mübarek kadir Gecesinin, Türk- İslam aleminin birlik beraberlik, barış ve kardeşliğine vesile olmasını cenabı Allahtan diliyorum.