Reklamı Geç
OZART Yapı Sami Altınöz
Güler Tekstil Acil Kıyafet
Güneyler
OZART Yapı Sami Altınöz
Zülfiyar

Zülfiyar

Mail: [email protected]

Kalkınmamız sürdürülebilir mi?

 

Kalkınmamız sürdürülebilir mi?

Süleyman Yılmaz

 

Sürdürülebilir kalkınma deyimi, İngilizcedeki “Sustainable development” ifadesinden gelmektedir. Bu ifade Avrupa literatüründe uzun zamandan beri kullanılmaktadır. Kalkınmakta olan devletlerin hangi alanlarda iyileştirme yapacağının kriterlerini ifade eder. Nedir bu kriterler; genel başlıklarla ekonomi, eğitim, çevre, sağlık ve temel haklar olarak sıralanabilir. Ülkemiz de Avrupa müktesebatına uyum sağladığı ve yükümlülüklerini yerine getirmeye çalıştığı günden beri iyileştirmeyi bu alanlarda yapmaya çalışmış ve bu amaçla Kalkınma Bakanlığını ihdas etmiştir.

Bu alanları kısa ve öz olarak sırasıyla birlikte irdeleyelim.

Ekonomi; Ülkemiz ekonomisi 2010’lu yıllarda ivme kazanmış ekonomik göstergeyi ifade eden kişi başına düşen GSMH 10.500 dolar seviyesini yakalamıştır. Nedenleri ve gerekçesi tartışılabilir, geldiğimiz noktada 5.000 doların altına inmiştir. Bu değişimleri değişen döviz paritesinde, altın, petrol ve diğer endüstriyel ürünlerin fiyatlarının yükselişinde ve faiz artışında görmek mümkündür.

Eğitim; Ülkemizin belki de her şeyden ön sırada öneme sahip olması gereken yumuşak karnıdır. Eğitim sistemlerindeki isabetsiz değişimler, rantabl olmayan eğitim yatırımları, öğretmenin itibar sorunu ve moralsizliği, yaşanan pandemi süreci, online eğitim ve yaşanılan handikaplarla eğitim kalitemiz ve başarımız her zaman toplumsal tartışmalara sahne olmuştur. Eğitimde yaşanan acı reçetenin ceremesini maalesef kayıp ve yitik nesiller çekecekler. Bu durum uluslararası eğitim başarı ölçeklerindeki (PISA, TIMSS, PIRLS) yerimizi etkileyecektir. Sıklıkla MEB dümenindeki isimlerin değişmesi, hatta bu isimlerin alan dışından olması da gerekçeler arasında sayılabilir.

Çevre; Çevre bilinci ile ilgili tam gelişmeler istendik şekilde gidiyor diye düşünürken, günden güne artan orman yangınları, düzensiz yapılaşma ile ortaya çıkan sel baskınları, kentsel dönüşümün deprem gerçeğini henüz savamaması, atık dönüşüm projesinin hassasiyeti, nehirleri, denizleri ve havayı kirleten endüstriyel üretim alanları maalesef bu alandaki ümidimizi negatif yönde etkilemektedir. Yeni nesillere güzel bir ülke ve dünya bırakmak için hızlı bir şekilde çevre bilinci oluşturmaya gayret etmemiz gerekmektedir.

Sağlık; Ülkemizde sağlık alanındaki reformları takdirler karşılamak gerekir. Özellikle hastane randevu, teşhis, tedavi, reçeteleme süreçlerinin otomasyon üzerinden yürütülmesi, ilaç israfını önlemiş, doğru teşhis ve tedavi sürecini hızlandırmıştır. Sağlık yatırımlarına ayrılan bütçenin geri dönüşümü pandemi sürecinde isabetli olmuştur.

Temel hak ve hürriyetler; Ülkemizin yumuşak karınlarından birisi de bu alanda yaşanan ihlallerde saklıdır. Düşünce suçunun, basın özgürlüğünün tartışıldığı bir süreçte Kopenhag kriterlerinin daha verimli işletilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ülkemizin insan hakları ihlalleriyle, özgürlükleri kısıtlayıcı rolüyle klasik Ortadoğu ülkeleriyle isminin birlikte anılmaması en büyük temennimiz.

Günümüz ölçeğinde; sürdürülebilir kalkınma süreçlerini ve politikalarını yeniden gözden geçirmeye, doğru işi doğru insanlarla işletmeye, liyakati, ehliyeti esas almamıza, hatır için dost, ahbap, akraba, düşünce paydaşı ile uzun erimli işler göremeyeceğimize artık kani olmamız gerekmektedir.

Diva Otel

Makale Yorumları

  • Murat Kosa10-09-2021 18:06

    Kalkınmak bu coğrafyada çok uzak bir süreç ve ulaşılması kaf dağının ardında açan çiçeğin tohumu...Sloganlar ve temenniler ile olacak bir şey değil...Çalışmadan üretmeden ne kadar anlamsız...Boş icraatlar, gerçekten ve mantıktan uzak rakamlar...Oyyyyyy oyyyyyy

Yorum Yazın

Ana Sayfa
Web TV
Foto Galeri
Yazarlar
Fima Oto Durmuş Yıkar