Reklamı Geç
arslanoğlu 800x600
Komagene
Ceviz Ticaret
Hatay Alo Böcek
Osman Onbaşıgil

Osman Onbaşıgil

Mail: muallimosman01@hotmail.com

ALLAH ‘ OKU!..’ DEMİŞ NEDEN?

ALLAH ‘ OKU!..’ DEMİŞ NEDEN?

 

(2019-2020 Öğretim ve Eğitim yılı öğrencilerimize ve milletimize hayırlı olsun)

 

Her türlü kötülüğün, ahlaksızlığın ve sapıklığın temelinde; “bilgisizlik” ve “Cehâlet” vardır. Her türlü iyiliğin, güzelliğin ve medeniyetin temelinde ise; “ilim” ve “Bilgi” vardır. Bu nedenle Yüce Allah’ın peygamberimize ilk vahyi ve ilk emri “Oku!” olmuştur. “Oku!..

Seni yaratan Rabbinin adıyla oku! O, insanı bir kan pıhtısından yaratandır. Oku!.. Senin Rabbin sonsuz iyilik sahibidir. Kalemle yazmayı öğreten O’dur. İnsana bilmediklerini öğreten O’dur.” (Alak-1-5) Allah, okumayı ve ilim öğrenmeyi ilk önce farz kılmıştır.

Ayrıca Yüce Allah, biz insanlar okuyup, düşünüp öğüt alsınlar diye Kur’anı, bir ilim ve hikmet kitabı olarak göndermiş ve şöyle buyurmuştur: İşte bu kitap (Kur'an), kendisiyle uyarılsınlar, Allah'ın bir tek ilah olduğunu bilsinler ve akıl sahipleri düşünüp öğüt alsınlar diye insanlara (gönderilmiş) bir tebliğdir.” (İbrahim-52) Sonsuz ve sınırsız ilim sahibi olan Yüce Allah insanları hidayete, iyiye, doğruya, güzele ve saadete götüren ilmi isteyen kullarına istedikleri kadar ihsan etmiştir.

 

İlim ve bilgi, insana yeni ufuklar açarak, onu bir taraftan dünyanın hâkimi kılarken, bir yandan da insanın ruh ve mânâ âlemini aydınlatarak, onu olgunlaştırır, kemâle erdirir ve onu mükemmel bir kişiliğe ulaştırır. Ahlak ve fazilet sahibi kılar!..

Allah’a iyi bir kul, insanlara iyi bir dost olmayı öğretir!.. Zira, Allah’a karşı gelmekten en çok sakınanlar ve insanlara en çok merhametli ve müşfik olanlar gerçek ilim ve hikmet sahibi olanlardır. Yüce Allah bunu Kur’anda şöyle ifade eder: “Kulları içinde Allah’tan hakkıyla sakınanlar âlimlerdir.” (Fâtır-28)

 

İlim ve bilginin kaynağı ise kitaplardır. Bizler Allah’a inanmayı, O’na ibadet etmeyi ve O’na kul olmayı, iyiyi ve kötüyü, haram ve helali, sevap ve günahı güzel ahlakı dinimizin yüce kitabı Kur’an’dan okuyup öğrenmiyormuyuz?. İbadetlerin inceliklerini ve güzelliklerini, güzel ahlakın ilkelerini ve yaşayışını sevgili peygamberimizin sözlerini ve davranışlarını içeren Hadis kitaplarından okuyup öğrenmiyormuyuz?.

Dünya hayatımızın idamesiyle ilgili hayatî bilgilerimizin pek çoğunu çeşitli bilim kitaplarından okuyup öğrenmiyor muyuz?. Öğreniyoruz… Bunun içindir ki sevgili peygamberimiz Hz.Muhammer(s.a) bizlere şu öğüdü verir: “Dünyayı isteyen ilme sarılsın, ahreti isteyen ilme sarılsn. Her ikisini isteyen yine ilme sarılsın”. Ve Peygamberimiz başka bir hadisinde: “İlim öğrenmek her kadın ve erkek müslümana farzdır.” buyurarak okumanın ve ilim öğrenmenin her erkek ve kadın müslümana farz olduğunu bildirmiştir. Tıpkı namaz gibi, oruç gibi…

Ama insanların çoğu Allahın farz kıldığı okumayı ve ilim öğrenmeyi ihmal ederler ve bu nedenle huzur ve medeniyette hep geri kalırlar. Savaş ve zulümlerle birbirlerini mahvederler. Birbirlerine zulmederek, haksızlık yaparak güzelim dünyayı cehenneme çevirirler. İnsanlar, Allahın kendilerine luttfettiği akıl ve ilimle bu dünyayı cennete çeviremeyenler acaba ilahi cenneti hak edebilirler mi?..

 

İslamın ilk yıllarında, müşriklerin engellemeleri nedeniyle Mekke’de ilme ve okumaya yeterince imkan sağlayamayan peygamberimiz, Medine’ye hicretten sonra orada ilk iş olarak bir mescid yaptırmış ve mescidin bir bölümünde de “Suffa” adı verilen bir yer ayırarak müslümanların burada okumalarını ve ilim öğrenmelerini emretmiştir. Bugün dahi insanlar; üstün nitelikli iyi bir insan olabilmek için binlerce okulda, üniversitede ve kütüphanelerde ilim tahsili yapmaktadırlar.

Çocuklarını çeşitli okullarda okutmaktadırlar. Çünkü Yüce Allah Kur’anda: “De ki; Hiç bilenle bilmeyen bir olur mu?..” (Zümer-9) buyurduğu gibi bilenle bilmeyen bir değildir.

 

Yüce Rabbimiz okumayı ve ilim öğrenmeyi emretmiş ki; insanlar okuyarak ve öğrenerek ilim ve hikmet sahibi olsunlar ki, böylece Hak ve hakikati, doğruluğu ve dürüstlüğü, güzel ahlakı ve edebi şiar edinsinler ve kuracakları barış, huzur, merhamet ve adalet medeniyetiyle, Allaha iyi bir kul ve insanlara iyi bir dost olarak hem dünya hem de âhiret mutluluğunu ve huzurunu elde etsinler. İşte, bizler ve çocuklarımız bu amaçla okumalıyız, çocuklarımızı bu amaçla okullara göndermeliyiz ki, elde edeceğimiz güzel bilgilerle ve güzel davranışlarla hem kendimize hem de çevremize güzel bir faydamız ve katkımız olsun, Böylece dünyamız da âhiretimiz de mâmur ve güzel olsun.

muallimosman

 

Komagene

Yorum Yazın

Ana Sayfa
Web TV
Foto Galeri
Yazarlar