Reklamı Geç
Leben
Hatay Market
Hatay Alo Böcek
Görsem Anaokulu
Osman Onbaşıgil

Osman Onbaşıgil

Mail: [email protected]

FITIR SADAKASI ve FAZİLETİ

FITIR SADAKASI ve FAZİLETİ

(Fıtır Sadakanızı Bayramdan önce vermeyi Unutmayın)

Fıtır Sadakası; Ramazan ayına mahsus mâli bir ibadettir. Fıtır sadakasına kısaca “Fitre” de denir. Fıtır sadakası (fitre); Hür, Müslüman ve akıl bâliğ olan oruç tutmaya muktedir olan her müminin her sene Ramazan ayında vermekle mükellef olduğu bir sadakadır. Yüce Allah Bakara Sûresinin 184. ayetinde şöyle buyurur: “….Oruc tutmaya muktedir olanların bir yoksulu doyuracak kadar fidye (fitre) vermesi de gerekir. Kim bir iyiliğin fazlasını yaparsa onun için artan bir iyilik olur….” Bu ayetin emriyle oruç tutmakla mükellef olan her Müslümanın fakir olsun zengin olsun oruç tutsun veya tutmasın her sene Ramazan ayında Fıtır sadakalarını (fitre) verirler. Hatta sadece kendilerinin değil aile fertlerinin tümü için ayrı ayrı fitre verirler. Böylece Allaha olan şükürlerini hep birlikte edâ ederler. Ramazan ayının feyiz ve bereketinden daha çok hissedar olmaya çalışırlar.

İslam Dininde emredilen her ibadette insanlar için mutlaka ferdi ve ictimai, dünyevi ve uhrevi bir çok hikmetler ve faydalar vardır. Fıtır sadakası da öyledir. Tüm iyilik ve yardımlarda olduğu gibi Fıtır sadakası da; bu dünyada müslümanlar arasında sevgi, saygı, kardeşlik ve yardımlaşma, dayanışma bağlarını kuvvetlendirir. Sosyal yardımlaşmayı ve dayanışmayı, toplumsal birliği ve barışı tesis eder. İnsanı Allah’a daha çok yakınlaştırır. Ve O’nun rızasını ve hoşnutluğunu ve mükafatını kazandırır. Onu cehennem ateşinden koruyan bir kalkan, cennet nimetlerine kavuşturan bir akçe olur. Peygamberimiz bir hadisinde şöyle buyurur: “Yarım hurma ile de olsa kendinizi cehennem ateşinden koruyun.”

İbadetlerin, duâların ve sâlih amellerin en çok kabul edildiği Ramazan ayında Müslümanlar fakir ve ihtiyacı olanlara Fitrelerini vererek hem onların duâsını alırlar, hem de Yüce Allah’ın rızasını kazanırlar. Fıtır sadakasının maddi miktarına bakıldığında; bu küçük bir meblağ olarak görülse de onun Allah katındaki değeri oldukça kıymetlidir. Zira yüce Allah Kur’anda şöyle buyurur: “Mallarını Allah yolunda harcayanların durumu, yedi başak bitiren ve her başakta yüz tahıl tanesi bulunan bir tohum gibidir. Allah dileyene kat kat verir. Allah lütfu bol olandır, O, hakkıyla bilendir.” (Bakara- 261) Bu anlamda peygamberimizin şu hadisi dikkat çekicidir: “Bazen bir dirhem, bin dirhemi geçer.” Bu ayetten ve bu hadisten şunu anlıyoruz; verilen sadakanın yapılan iyiliğin çokluğundan ziyade niyet ve samimiyet önemlidir. İhlasla verilen az sadaka cimrilikle ve gösterişle verilen çok sadakadan üstündür. Fıtır sadakası; veren için belki çok küçük bir miktar olabilir, ama ona ihtiyacı olanlar için çok büyük değer ifade eder. Şunu biliniz ki, suyun gözünde oturanlar için bir tas suyun pek değeri yoktur, ama çölde susuzluktan kıvranan biri için bir tas su çok şeydir!. İşte fakir ve yoksul için Fitre de böyledir!. İnsan sevdiği şeylerden ikram ve tasadduk etmek suretiyle bir yandan insanların duâsını kazanırken diğer yandan da Cenâbı Allah’ın rızasını kazanmış olur. İşte Fıtır sadakası da bunlardan biridir. Sevgili Peygamberimiz Hz.Muhamed aleyhisselam, bir hadisinde şöyle buyurur: “Kim aç bir kimseyi doyurursa, Allah da o kimseye Cennet meyvelerinden ikram eder. Kim çıplak birini giydirirse Allah da o kimseye Cennet elbisesi giydirir.”

Zekat, fitre ve sadakalarla aç, yoksul ve muhtaç insanların yardımına koşmak; insanı cimrilikten ve nefse ve mala olan bağımlılıktan kurtardığı gibi o kimseyi hem cömert, hem de takva sahibi yapar. Cimrilik ve tamahlık insanı cehenneme sürüklerken, cömertlik ve takvâ insanı cehennemden korur, onu Cennete götürür. Allah Kur’anda şöyle buyurur: “Gece-gündüz, açık ve gizli mallarını Allah için harcayanların mükafatını Rab’leri verecektir. Onlara korku yoktur, onlar üzülmeyeceklerdir de.” (Barka-274)

Fitre miktarının ölçüsü; bir kişinin bir günde yediği öğün bedeli kadardır. Amma Rabbimiz Kur’anda (Bakara-184) öğütlediği gibi daha çok verenlerin ecir ve mükafatı elbette daha çok olacaktır.. Bazı islam ülkelerinde olduğu gibi bizim ülkemizde de bunun asgari ortalaması alınarak Ramazan aylarında Müslümanlara duyurulur. Ama yukarda da ifade ettiğimiz gibi müminler bunu artırarak vermelidirler ki, ecir ve mükafatı ziyade olsun. Fıtır Sadakası; müslümanın Ramazan ayında işlemiş olduğu küçük günahlar ile diğer bazı kusur ve hatalarının bağışlanması için çok önemli bir infaktır. Bayram namazından önce verilmesi gerekir. Bu konuda peygamberimiz şöyle buyurur: “Kim onu namazdan önce verirse yerinde bir sadaka olur. Kim de namazdan sonra verirse o sadakalardan bir sadaka olur.” Niyetiniz hâlis, orucunuz ve fitreniz makbul, ömrünüz feyizli ve bereketli olsun!.. (muallimosman)

Komagene

Yorum Yazın

Ana Sayfa
Web TV
Foto Galeri
Yazarlar
Abone Ol HİT