Reklamı Geç
Zeno Mobilya
MEK Spor
Çelik Sigorta
Tunas İnşaat
Osman Onbaşıgil

Osman Onbaşıgil

Mail: [email protected]

HER MİLLET KENDİ MEDENİYETİYLE KÂİMDİR

HER MİLLET KENDİ MEDENİYETİYLE KÂİMDİR

 

Her toplumun ve her milletin kendine has kültürü ve medeniyeti vardır. Ve her millet kendi kültürüyle ve kendi medeniyetiyle yükselir veya alçalır, yaşar veya ölür.

Bu nedenle bir millet için kültür ve medeniyet çok önemlidir. Peki kültür nedir? Medeniyet Nedir? İnsanları yaşatan ve yücelten değerlere ‘Kültür’ denir. Kültürel değerlerin hayata geçirilmesiyle oluşturulan toplumsal hayata da “Medeniyet” denir.

Bir milleti, millet yapan, onu yaşatan ve yücelten vatanı, bayrağı, dini, dili, tarihi, ahlakı, örf ve âdeti gibi kendine has değerlerine “Milli Kültür” denir. Ve her milletin kendi kültürüyle oluşturduğu kendine has bir de medeniyeti vardır. Ben buna “Milli Medeniyet” diyorum. Her ne kadar sosyal bilimciler; ”Kültür millî olabilir ama medeniyet evrensel’dir.” deseler de yaşanan tarihi ve sosyal olaylara bakıldığında bunun doğru ve isabetli bir görüş olmadığı görülmektedir.

Ancak, her miletin medeniyetinde o milletin kendi kültürüyle örtüşen diğer külttür ve medeniyetlerden alınan değerler de olur. Zaten birçok kültürel ve medeniyet değerleri evrenseldir. Bunların çoğu aklın ve ilmin ortak değerleridir. Mesela; cinayet ve tecavüz her toplumda ahlaksız bir davranıştır. İyilik ve yardım ise ahlaki bir davranıştır. Ve biliniz ki, kimin medeniyeti güzel ise o medeniyetler insanlığa hayatve huzur vermiştir. Şunu da unutmayalım. Bir milletin maddi yönden çok güçlü ve zengin olması o milletin medeni olduğunu göstermez. Gerçek medeniyet; tüm insanlığa huzur ve hayat veren bir medeniyettir.

Bizim medeniyetimiz; Türk-İslam kültürünün senteziyle oluşmuş yüksek bir medeniyettir. İslâmın ahlak ve faziletini kendisine düstur edinen milletimiz, sahip olduğu tarihi ve kültürel değerlerini aklın, ilmin ve islamın süzgecinden geçirerek büyük bir medeniyet oluşturmuştur. Ve bu medeniyetiyle yıllarca dünyaya örnek olmuştur. Ancak, ne zaman ki, daha lüks, daha gösterişli ve daha eğlenceli bir dünya hayatı yaşama arzusuyla ölçüyü bozarak, başka kültür ve medeniyetlerin şuursuzca taklitçisi olmaya başlamış, işte o zaman dünyaya örnek olan kendi öz kültür ve medeniyetinden yavaş yavaş uzaklaşmış ve başka kültürlerin ve başka medeniyetlerin taklitçisi ve hâmili olmuştur. Bu ise, toplumda onarılması imkansız pek çok kültürel ve ahlakî tahribata ve yozlaşmaya neden olmuştur. Bakınız Rabbimiz Allah bu konuda bizleri nasıl uyarıyor: “İnsanı önünden ve ardından onu takip eden melekler vardır. Allah’ın emriyle onu gözetlerler ve korurlar. Şüphesiz ki, bir kavim- bir millet durumunu bozmadıkça Allah onların durumunu değiştirmez. Allah bir kavme azab diledi mi, artık o geri çevrilmez. Onların Allah’tan başka yardımcıları da olmaz.” (Râd-1)

Millet olarak bizim en büyük yanlışımız şu olmuştur; Medeniyette daha iyiye ve daha ileriye gitmek için kendi kültürel değerlerimizi koruyarak gelişen dünyanın ilim ve tekniğinden istifade ederek mükemmel bir medeniyet inşâ etmek yerine yabancıların bir çok hayasız ve ahlaksız değerlerini, yaşantılarını ve adetlerini medeniyet zannederek onları şuursuzca taklit ederek yanlış bir hayatın içine dalmamız olmuştur. İlmî ve iktisadi gelişmelere bigane kalışımız olmuştur. Millet olarak yaptığımız yanlışlar konusunda millî bir nefis muhasebesi yaparak o yanlışlardan dörnmeyişimiz olmuştur. Bunun sonucu olarak da gelişen ve değişen çağa rağmen millet olarak arzu ettiğimiz huzuru ve saadeti bir türlü inşâ edemiyoruz.

Şunu bilmeliyiz ki; medeni ve müreffeh bir millet olmak, başkalarının kültürünü ve medeniyetini taklit etmekle mümkün olmaz! Ancak, kendi kültürel değerlerimizi aklın ve ilmin süzgecinden geçirerek inşâ edeceğimiz daha yüksek bir medeniyetle mümkün olur.. Bizim medeniyet anlayışımızda amaç; iyiyi, doğruyu, temizi, güzeli ve faydayı bularak, huzurlu, güvenli ve müreffeh bir hayat inşâ etmektir. Herkese huzur ve güven veren bir toplum inşâ etmektir. Dünya ve ahiret saadetini elde edecek bir medeniyet inşa etmektir. Bu da ancak aklın, ilmin ve kitabımız Kur’anın rehberliğinde millî kültürümüzle oluşturacağımız millî ve yüksek bir medeniyetle mümkün olur. Bizim bütün çabamız ve gayretimiz bu olmalıdır. İmanınz kavi ameliniz salih, ömrünüz feyizli ve bereketli olsun. - muallimosman

Komagene

Yorum Yazın

Ana Sayfa
Web TV
Foto Galeri
Yazarlar
Abone Ol HİT