Reklamı Geç
arslanoğlu 800x600
Edem
Ceviz Ticaret
Asel İletişim
Osman Onbaşıgil

Osman Onbaşıgil

Mail: muallimosman01@hotmail.com

HER ZORLUĞU KOLAY EDEN BİR YOL VARDIR

HER ZORLUĞU KOLAY EDEN BİR YOL VARDIR

 

İnsanlar. ömür dediğimiz hayat yolculuğunda Allahın yarattığı kader çizgisi içerisinde çeşitli zorluklarla, sıkıntılarla ve hastalıklarla karşılaşır. Çünkü zorluk, sıkıntı ve hastalıklar da insanların bu dünyadaki imtihan basamaklarından biridir. Ve insanlar kendileri için takdir edilen ömür süresince imtihanı kazanabilmek için bir takım zorlukları, sıkıntıları ve hastalıkları göğüslemek zorunda kalırlar. Zira Yüce Allah bu konuda Kur’anda şöyle buyurur: "(Ey mü'minler!) Yoksa siz, sizden önce gelip geçmiş kavimlerin başlarına gelen sıkıntılar size de gelmeden cennete gireceğinizi mi sandınız?" (Bakara: 214) Ancak Yüce Allah, Kuranda: “Elbette zorluğun yanında bir de kolaylık vardır. Boş kaldın mı hemen işe koyul ve yalnızca Rabbine yönel!.” (inşirah-6,7,8) buyurduğu gibi Rabbimiz Yüce Allah bütün zorlukları ve sıkıntıları aşacak bir takım kolaylıklar da yaratmıştır.

Bu bağlamda Allah’a inanan her insan; aklı, ilmi, inancı, ahlakı, sabrı, azmi ve çalışmasıyla ve Allah’ın da yardımıyla karşılaştığı zorlukları ve sıkıntıları aşacak bir yol mutlaka bulur. Geçmişte peygamberler bile gerek özel hayatlarında ve gerekse nübüvvet görevlerinde birçok zorluklara, hastalıklara ve sıkıntılara mâruz kaldılar. ama bütün o zorlukları ve sıkıntıları imanları, sabırları, azimleri ve Allah’a olan tevekkülleriyle aştılar. Kuran’da bunun birçok örneğini bulabiliriz. Başta peygamberimiz Hz.Muhammed (a.s) olmak üzere Hz.İbrahim, Hz.Yusuf, Hz.Eyyüb, Hz.Mûsa gibi… Daha önce de ifade ettiğim gibi Eyyüb aleyhisselam hastalığını on yıl devam ettiği sabır ve azimle ve Rabbimizin yardımıyla yenmişti. Diğer peygamberlerin hayatlarında da bunları görebiliriz.

İnsan hedefi ve amacı olan bir varlıktır. Ve insan hedefine ve amacına ulaşmak için muhakkak ki bazı durumlarda ve bazı zamanlarda engellerle, sıkıntılarla ve zorluklarla karşılaşacaktır. Bu tabiatın doğal bir gerçeğidir. Ama Yüce Allah her zorluğun karşısında bir de kolaylık yaratmıştır. Zira yüce Allah Kur’anda şöyle buyurur: “”..Allah, sizler için kolaylık diler, zorluk dilemez..” (Bakara-185) Bu konuda insana düşen görev; zorlukları aşacak yolları bulmaktır. Bu da insanın aklı, ilmi, iradesi, inancı, azmi, gayreti ve sabrıyla mümkün olur. Sancısız doğum ve ameliyat olmayacağı gibi acısız ve sıkıntısız hayat da olmaz. Ama işi bitirmek için işe başlamak, uzağı yakın eylemek için yolu yürümek gerek, sıkıntıları aşmak için azim ve sabır gerek. Güle ulaşmak için dikenlerinin acısına katlanmak gerek!.. Rüzgar ve fırtınalar ağaçları köklerinden sökecek kadar şiddetli olsa da onda birçok faydalar da vardır. Yağmurlar rüzgarların oluşturduğu bulutlardan yağar, çocuklar uçurtmalarını esen rüzgarla uçurur. Yolculukta vadilere ve ovalara ulaşmak için bazen çölleri geçmek, bazen de dağları aşmak gerek.. Hastalıkları yenmek için acı ilaçları içmek gerek, ameliyatların acısına katlanmak gerek!. Dağları aşmadan çölleri geçmeden vadilere ulaşmak olmaz. Hayat yolculuğunda da hedefe ulaşmak için hidayeti ve rahmeti elde etmek için birçok zorluklara, hastalıklara ve sıkıntılara katlanmak gerek. Derler ki; dikenin acısına katlanamayan gülün kokusunu tadamaz. Zorluklarla mücadele etmeyen hayatın tadını anlayamaz. Kolayca elde edilen şeyin değeri az olur, ama zorluklara ve sıkıntılara katlanarak; aşk ve inançla. Ümit ve azimle çalışarak elde edilen her şey değerlidir.

Zorlukları ve sıkıntıları aşmak ve hedefe ulaşmak için çok aceleci olmaktan ziyade inançlı, kararlı, sabırlı ve azimli olmak gerekir ki, öne çıkan zorluklar ve sıkıntılar kolay aşılabilsin. Ham meyve zamanı gelmeden olgunlaşmaz. Güneş de zamanı gelmeden doğmaz!.. Kışın zorluklarını yaşamadan bahar ve yaz mevsimi gelmez Hızlı ve acele kaynayan tencerenin yemeği kekre olur, sabırla kaynayan tencerenin yemeği lezzetli olur. Hedefe giderken aceleci değil, sabırlı ve azimli olmak gerekir. Sabır ve azim insanı maksadına ulaştıran çok güçlü iki kılavuzdur. Bazen kolay olan bir iş, sabırsızlık nedeniyle zorlaşabilir. Ama zor bildiğimiz bir şey ümit, sabır ve azimle kolay hale getirilebilir. Damlayan suyun taşı delmesi o su damlasının gücü değil damlayan suyun damlalarının sabrı, azmi ve devamlılığıdır.

Bu bağlamda, mü’minin bir yönü dünyaya dönük, diğer yönü âhirete dönük olarak iki yönde mücadele eden bir varlık olduğunu düşünürsek, mü’minin karşılaşacağı zorluklar ve sıkıntılar daha da çok olur. Ama mü’min Allah’a olan imanıyla ve Allahın kendisine verdiği akıl ve ilimle, azim ve gayretle , tedbir ve tevekkülle ve Rabbimize yapacağı: “Ey Rabbim! İşimi zorlaştırma kolaylaştır. Ey Rabbim işimi hayırlı eyle!” duasıyla, azmiyle ve gayretiyle çalışarak birçok zorluğu ve engeli aşmanın yolunu mutlaka bulur ve işini hayırla tamamlar. Allah her işinizi hayırlı ve kolay eylesin. Ömrünüzü feyizli, sağlıklı ve bereketli kılsın!...

Komagene

Yorum Yazın

Ana Sayfa
Web TV
Foto Galeri
Yazarlar