Reklamı Geç
kurban diyanet
BEH Yapı Ali Behzadi
MEK Spor
Tunas İnşaat
Osman Onbaşıgil

Osman Onbaşıgil

Mail: muallimosman01@hotmail.com

İNSANLIĞIN SON NEBİSİ PEYGAMBERİMİZ

İNSANLIĞIN SON NEBİSİ PEYGAMBERİMİZ

HZ.MUHAMMED’İN MÜBAREK DOĞUMU

(08 KASIM 2019 Cuma Günü akşam - Mevlid Kandili ))

İslâm âleminin ihya ettiği bereketli gecelerden biri de sevgili peygamberimiz Hz.Muhammed aleyhisselamın doğduğu gece olan “Mevlid Kandili” dir. Sevgili Peygamberimiz Hz.Muhammed (s.a.v.) miladi 571 yılında Rebîül evvel ayının on ikinci gecesi Mekke’de doğdu. Peygamberimizin bu mübarek doğumu insanlık âleminin şahit olduğu en güzel hâdiselerden biridir. Çünkü; Peygamberimizin doğumu, cehalet ve zulüm içinde kıvranan insanlığın kurtuluş müjdesidir. Zîra, o dönemde insanlar dalâlet ve sapıklık içindeydi. Allah’a inanıp, O’na ibadet ve kulluk edecekleri yerde, kendi elleriyle yaptıkları putlara, ateşe, güneşe ve nefislerine tapıyorlardı. Cemiyette can ve mal emniyeti kalmamıştı. Küfür, şirk ve ahlaksızlık bataklığında azgınlaşan insanlar birbirlerine olmadık eziyeti ve zulmü yapmaktan çekinmiyordu. Güçlü olanlar zayıfları eziyor, Zenginler ve iktidar sahibi olanlar lüks ve gösteriş içinde yaşarken, fakir ve kimsesiz insanlar darlık ve sıkıntı içinde yaşıyorlardı. Fakir ve kimsesizler köle olarak alınıp, satılıyor ve en ağır işlerde çalıştırılıyordu. İnsanların Hak ve Hukuku ayaklar altına alınmıştı. Hukuk ve Adâlet sadece güçlüden yanaydı. Kız çocukları uğursuz sayılıyor, diri diri toprağa gömülüyordu. Her türlü ahlaksızlık toplumu istila etmişti. İnsanlar mutsuz ve huzursuzdu.

İşte böyle bir dönemde, insanları karanlıktan aydınlığa, zulmetten adalete, cehâletten hidayete, mutsuzluktan saadete ve huzura kavuşmanın yollarını gösterecek olan kâinatın mürşidi, insanlığın son nebisi sevgili peygamberimiz Hz.Muhammed aleyhisselam doğdu. O büyük peygamber doğduğu gece, kâinat onun nûruyla aydınlandı. Doğduğu evden semâya yayılan ilâhi nûr, Onun müjdeli doğumunu Mekke’ye ve tüm kainata müjdeliyordu.

O, çocukluğundan itibaren güvenilirliği ve üstün ahlakıyla herkese örnek oldu. Doğruluğu, dürüstlüğü ve güvenilirliğiyle Ona insanlar Muhammed’ül Emîn” (Güvenilir Muhammed) dedi. Herkes, Ona güveniyor ve Onun doğruluğuna inanıyordu. O, güven ve huzur kapısıydı. Yüce Allah Kur’anda: “Ey Nebî! Biz, seni bir şahit, bir müjdeci ve bir uyarıcı olarak gönderdik. İnsanları Allah’a davet eden, çevresine ışık saçan bir kandil olarak gönderdik.” (Ahzab-45,46) buyurduğu gibi Onun nübüvvet nûru insanlığı kıyamete kadar aydınlatacak olan ilahi bir aydınlık nuruydu. Yüce Allah Kur’anda: “Allah ve melekleri peygambere destek oluyorlar. Ey iman edenler! Siz de peygambere destek olunuz, ona yürekten bağlılığınızı ifade ediniz.” (Ahzab-56) buyurduğu gibi Allah’a inanan her müminin Allah’ın son rasûlü, son nebisi peygamberimiz Hz.Muhammed aleyhisselama inanması, Onu selamlaması, Onu sevmesi, Ona tâbi olması ve Ona destek olması müminlere Allah’ın bir emridir..

İşte Müslümanların o güzel peygambere selam edeceği, Onu yâd edeceği, Onun güzel ahlakını tefekkür edeceği zamanlardan biri de Onun doğum gecesi olan ”Mevlid Kandili” dir. Yüce Rabbimiz Kuranda: "Andolsun Allah'ın Resûlünde sizin için -Allah'ı ve âhireti arzu eden ve Allah'ı çok anan kimseler için güzel öğütler vardır" (Ahzâb- 21) buyurduğu gibi bu gece peygamberimizin güzel ahlakıyla ahlaklanmanın yollarını düşünelim. Bu gecede Rabbimizi daha çok analım ve daha çok tesbih edelim. Peygamberimiz ve kendimiz için ve insanlığın kurtuluşu için Rabbimize çokça duâ edelim. Peygamberimiz adına infak ve ikramlarda bulunarak bu gecenin feyiz ve bereketinden daha çok hissedar olmaya çalışalım inşallah. Müslümanlar olarak bizler bu geceyi kendi doğum gecemiz olarak kabul edelim ve nasıl ki kendi doğum gecemizde hediyeleşerek ve ikramlarda bulunarak kutluyorsak, sevgili peygamberimizin bu doğum gecesini de peygamberimizin muazzez adına yakışır şekilde dostlarımızla, yakınlarımızla, selamlaşarak, hediyeleşerek ve ikramlaşarak peygamberimiz adına, fakir ve muhtaç insanları doyurarak, giydirerek, çocukları sevindirerek, dost ve arkadaşlarımıza hurma, tatlı ve şerbet gibi çeşitli ikramlarda bulunarak Onun cömertliğini ve güzel ahlakını yaşayarak ve yaşatarak ihya edelim inşallah. Böylece peygamberimiz adına yapılan bütün bu güzel davranışlar sebebiyle Yüce Rabbimizin sevgisini, rahmetini ve mükafatını kazanalım inşallah. Zira kim peygamberi sever ve Onu rehber edinirse Allahı sevmiş ve O’na itaat etmiş olur. Bunu unutmayın!.. İmanınız kavi, ibadetleriniz makbul, ameliniz sâlih, ömrünüz feyizli ve bereketli ve Geceniz mübârek olsun!. (muallimosman)

 

Hatay İnternet TV Youtube Kanalı

Hatay İnterne TV Facebook Sayfası

Komagene

Yorum Yazın

Ana Sayfa
Web TV
Foto Galeri
Yazarlar
kurban diyanet