Reklamı Geç
arslanoğlu 800x600
Sonay İnşaat
Esmergil
Haas Taş Sanatları
Osman Onbaşıgil

Osman Onbaşıgil

Mail: muallimosman01@hotmail.com

KANAAT TÜKENMEZ BİR HAZİNEDİR

 

KANAAT TÜKENMEZ BİR HAZİNEDİR

 

Dünya hayatında insana huzur ve mutluluk kazandıran güzel hasletlerden biri de “Kanaat” tir. Kanaat: Allahın takdir ettiği nimete razı olmak, sade, ölçülü ve dengeli yaşamaktır.

Gözü ve gönlü tok olmaktır. Kanaat sahibi olana Kanaatkâr denir. Kanaatkâr; Allahın nimet olarak takdir ettiği ve elinde bulunan şeylerle yetinir, kimsenin malında, servetinde ve makamında gözü olmaz, daima kendinden aşağıda olanlara bakar ve haline şükreder. Yüce Allah Kur’anda: “Şükrederseniz size olan nimetimi artırırım” (İbrahim-14) buyurduğu gibi Rabbimiz Allah, kanaat içinde kendisine şükredenlere nimetini artırır. Burada geçen nimet kelimesini sadece maddi anlamda anlamayınız. İnsana hayat ve huzur veren helal ve temiz olan her şey nimettir. Meselâ; İçinde oturduğumuz evimiz, içtiğimiz su bir nimet olduğu gibi soluduğumuz hava bir nimettir, İman bir nimettir.. v.s. Mal ve serveti ve diğer nimetleri Allah’ın bir emaneti olarak görüp ondan kendisi faydalandığı gibi diğer insanların ihtiyacına sarfetmek de kanaattir. İnsan, sâhip olduğu nimetlerin hesâbını vereceğini hiçbir zaman unutmamalı. Yüce Allah kullarına ihsân ettiği her nimeti hayırda mı yoksa şerde mi kullandığının hesabını soracaktır. Bu nedenle insan fazla mala ve servete ve dünyanın aldatıcı cazibesine ihtiraslı olmamalı. Daima kanaatkar olmalı. Gösterişten ve ihtirastan uzak durmalı. Çünkü dünyada ne kadar mal ve servet edinirseniz edinin hayra kullanmadığınız her şey sizin için bir yüktür. Bakın mezarlıklara kim dünyadan oraya ne götürmüş?. Hepsini dünyada bırakmış!.. Öyle değil mi?..

Kanaatin zıddı ise “Kanaatsizlik” , “Aç gözlülük” ve “Doyumsuzluk” tur. Allahın ihsan ettiği nimetleri az görüp ona razı olmayıp, daha fazlasını istemektir. İnsan nefsi mala, servete ve dünyaya karşı çok arzuludur. Bu nedenle nefsine uyan insanlar her zaman şükürsüz, doyumsuz, kanaatsiz ve aç gözlü olur. Böyle olanlar, mal ve servet biriktireyim, güç ve şan sahibi olayım derken harama ve haksızlığa tevessül ederler ve hem kendi hayatlarını hem de diğer insanların hayatlarını kâbusa çevirirler. Çünkü onlar mevcuda razı olmazlar, Allahın takdirine ve emrine razı olmazlar ve daha çoğunu isterler.. Maalesef günümüz insanlarının pek çoğu böyledir.

Yüce Allah Kur’anda: “Ey iman edenler size rızık olarak verdiklerimizin temiz olanlarından yiyin ve gerçekten O'na kulluk ediyorsanız, yalnızca Allah'a şükredin.” (Bakara-172) buyurduğu gibi insan çalışarak helalinden ve temizinden kazanç elde eder ve Allah’ın verdiği nimetlere razı olur ve kanaat ederse Allaha şükretmiş olur. Çünkü Allah Kur’anda: “Yiyin için fakat israf etmeyin. Çünkü O, israf edenleri sevmez.” (Âraf-31) buyurduğu gibi Allah israf edenleri, doyumsuz ve aç gözlü olanları sevmez. Yüce Allah Kur’anda: “Yeryüzünde hiçbir canlı yoktur ki, Allah onun rızkını yaratmamış olsun.” (Hud-6) buyurduğu gibi Allah her canlının rızkını yaratmıştır. Ancak kanaatsiz, aç gözlü, doyumsuz ve hoyrat insanlar bu rızıkların bir çoğunu çeşitli yollarla zimmetlerine geçirirler ve hoyratça kullanırlar veya elde tutarlar ve böylece binlerce insanın aç, yoksul ve sefalet içinde yaşamalarına ve hatta açlık nedeniyle ölmelerine neden olurlar. Ama Rabbimiz Allah asla buna razı değildir. Ve bizi şöyle uyarır: “Biz, halkı birbirine zulmeden nice şehirleri yerle bir ettik. Ondan sonra yerlerine başka topluluklar vücuda getirdik” (Enbiya-11) Şunu da bilelim ki, eldekiyle yetinelim diyerek az çalışıp az üretmek, az iş yapmak veya tembellik yapmak asla kanaat değildir. Kanaat; çalışıp, helalinden ve meşru bir yoldan rızık kazanmak ve kazandıklarını hem kendi ihtiyaçları için hem de infak yoluyla ihtiyaç sahipleriyle paylaşmaktır. Bu davranış; hem güzel bir kanaat örneğidir hem de takdire layık bir zenginlik ve cömertliktir. Zaten Allahın emri de böyledir. Rabbimiz şöyle buyurur. “Allah’ın sana verdiği şeylerle ahiret yurdunu kazan. Dünyadaki nasibini de unutma. Allah’ın sana ihsan ettiği gibi sen de iyilik yap ve yeryüzünde bozgunculuk yapma Çünkü Allah, bozguncuları sevmez.” (Kasas-77) Kanaat içinde şükrederek ve eldeki nimetlerini diğer insanlarla paylaşarak yaşamak insanı daima huzurlu ve mutlu kılar. Çünkü böyle olan insan; ebedi ahiret mutluluğunu geçici dünya zevkine tercih etmiştir. Allahın rızasını ve mükafatını dünyanın geçici şöhretine tercih etmiştir. Peygamberimizi ifadesiyle Kanaatin tükenmez bir hazine olduğunun farkına varmıştır. Eğer siz de böyle yaparsanız inanın çok huzurlu ve mutlu olursunuz. Bunu bir düşünün!.

(muallimosman)

 

Komagene

Yorum Yazın

Ana Sayfa
Web TV
Foto Galeri
Yazarlar
kurban diyanet