Reklamı Geç
arslanoğlu 800x600
Edem
Rıcco Junıors
Esmergil
Osman Onbaşıgil

Osman Onbaşıgil

Mail: muallimosman01@hotmail.com

VEFÂ MI!... VEFÂSIZLIK MI?..

VEFÂ MI!... VEFÂSIZLIK MI?..

 

Vefâ kelimesinin çok geniş anlamı var. Ama Vefâ’yı kısaca şöyle tanımlayabiliriz, Vefâ; dostluk ve muhabbette ve iyilikte önde ve daim olmaktır. Vefâ; sözünde durmak, verilen sözü yerine getirmektir. Dostları ve onların iyiliklerini unutmamak ve aynı şekilde ve daha fazlasıyla onlara iyilikte ve muhabbette bulunmaktır. Dostların hak ve hukukuna riayet etmek onları üzecek söz ve davranışlarda bulunmamaktır. Bu güzel davranışlara sahip olan kimseye “Vefakâr” veya “Vefâlı” denir.

Vefâ’nın zıddı, “Vefâsızlık”tır. Vefâsızlık ise; yapılan iyiliklere ve gösterilen sevgiye karşı nankörlük etmektir. Dostları ve onların iyiliklerini unutmak, onları arayıp hatırlarını sormamaktır. Arkadaşlar ve dostlar arasında sevginin azalması, selamın kesilmesi, ilgi ve alakanın kesilmesi, iyiliklerin ve ihsanların azalması veya terk edilmesi, küskünlüklerin artması; dostluğu ve vefâyı zedeleyen ve yok eden davranışlardır. Bencillik, aşırı dünya hırs ve arzuları, kin, hased, cimrilik, yalan, gıybet, dedikodu gibi kötü davranışlar da dostluğu ve vefâyı bozar. Vefâsız insanlar gördükleri iyilik ve desteklerle yükselirler ama kendisine bu iyilikleri yapanlara dönüp bakmazlar.. Vefâsızlık Allhın sevmediği ve hoş görmediği, fakat şeytanın sevdiği çok kötü bir huy ve davranıştır. Vefâ ise; Allahın sevdiği ve razı olduğu güzel ve feyizli bir davranıştır. Allah katındaki değeri ve mükafatı da çok yüksektir. Vefâ; Allah katında en feyizli hasletlerdendir.

İnsan önce Rabbimiz Allaha karşı vefâlı olmalı ve verdiği sayısız nimetlerden dolayı daima O’na şükreden vefâlı bir kul olmalıdır. Sonra ailesine, dostlarına, arkadaşlarına ve gücü yettiğince herkese karşı vefâlı olmalı, dostlarına iyilik ve ikramda bulunmalı, onları zaman zaman ziyaret edip selamlaşmalı, hatırlarını sormalı, iyilik ve ikramlarda bulunmalı. İnsanın vefâkarlığı veya vefâsızlığı; sıkıntılı anlarda kendini belli eder. Gerçek vefâlı insanlar; sıkıntılı ve dar günlerinde zor durumlarında dostlarının yanında olan ve onlara yardımda bulunandır. Maddi ve manevi yönden dostlarına her zaman destek olandır. Halk arasında ifade edildiği gibi gerçek dost “Kara gün dostu” olandır. Çünkü iyi günlerde herkes dosttur. Gerçek dost, kara günlerde belli olur… Vefâ, müslümanın en feyizli hasletlerinden biri olmalıdır. Kendisi kimseden vefâ görmese bile her zaman vefâlı olmalı. Çünkü mümin yaptığı iyilikleri yalnız Allah için yapar ve karşılığını da yalnızca Allahtan bekler.

İnsan dostlarına karşı onlar hayatta iken vefâlı olduğu gibi onlar öldükten sonra da vefâsını sürdürmelidir. Bu nasıl olur? Şöyle olur; mümin ölen dostları için duâ eder, geride kalan yakınlarıyla olan ilgi ve alakasını devam ettirir, iyilik ve ikramlarda bulunur. Bir gün peygamberimize bir adam geldi ve şöyle dedi:”Ey Allahın Rasûlü, annem-babam öldükten sonra da onlar içi iyi bir şey yapabilirmiyim? Peygamberimiz o kişiye şöyle buyurdu. “Evet, onların dostlarını ziyaret edersin ve onlara ikramda bulunursun.” Bir gün Abdullah bin Ömer devesi üzerinde yolculuk ederken yolda bir bedevî ile karşılaştı. Ona selâm verdi ve onu da devesine bindirdi ve yoluna devam etti. Bunu gören Abdullah bin Dînar, İbn-i Ömer’e şöyle dedi: “Allah hayrını versin, O bir bedevîdir.” Abdullah bin Ömer ona şu şekilde cevap verdi: “Bunun babası, babam Ömer bin Hattâb’ın dostu idi. Ben Rasûlullâh’ın şöyle dediğini işittim: «İyiliklerin en değerlisi, insanın babası öldükten sonra, baba dostunun âilesini kollayıp gözetmesidir.”

Genelde insanlar zengin ve güç sahibi, makam ve üstün mevki sahibi insanlarla dost olurlar ve onlara karşı vefâlı olurlar ki onların bu durumlarından faydalanmak için. Varlıklı iken sana dost olup da darlıkta senden uzaklaşanın dostluğu olmaz ve vefâsı da olmaz. Cömertlik olmayınca malın ve servetin bir kıymeti olmayacağı gibi vefâ olmayınca dostluğun da bir değeri olmaz. Bunu unutmayın!.. Gerçek dost; İyi günde de kötü günde de senin yanında olandır, sana kol kanat gerendir. Bazı insanlar yaptığı iyiliklerin ve yardımların karşılığını hemen görmek ister, ama biliniz ki, Rabbimiz Kur’anda: “Kim zerre miktarı iyilikte bulunursa onun karşılığını mükafat olarak görecektir..” (Zilzal-7) buyurduğu gibi insan bilmeli ki, yapılan tüm iyiliklerin karşılığı mutlaka kendisine iyilik olarak geri döner ama bunun için sabırlı olmak ve Allaha inanmak gerek. Allaha ve ahret gününe inanan her mümin Yüce Allah’ın Kurandaki: “Mümin erkeklerle mümin kadınlar da birbirlerinin dostlarıdırlan. Onlar iyiliği emreder, kötülükten alıkorlar…” (Tevbe-71) emrini rehber edinerek ve Allahın rızasını ve rahmetini arzu ederek, birbirlerine karşı her zaman vefâlı dost olmalıdırlar. Çünkü Yüce Rabbimiz Kur’anda: “O Allah, hanginizin daha güzel işler yapacağınızı sınamak için ölümü ve hayatı yaratandır. O, mutlak güç sahibidir ve çok bağışlayandır.” (Mülk-2) buyurduğu gibi bu hayat güzel işler ve iyilikler yapma sınavıdır. Vefâkarlık da bunlardan biridir..

 

Hatay İnternet TV Youtube Kanalı

Hatay İnterne TV Facebook Sayfası

Ana Sayfa
Web TV
Foto Galeri
Yazarlar
kurban diyanet