Reklamı Geç
Tunas
Rıcco Junıors
Ceviz Ticaret
Çelik Sigorta
Necati Daştan

Necati Daştan

Mail: [email protected]

ÇAĞIN VEBASI "KUL HAKKI"

Sual: Hak sahibi ölmüşse veya sağ ise kul hakkından nasıl kurtuluruz?
CEVAP
Kul hakkı 4 türlüdür: 

1- Mali [Parasal] 
2- Nefsi [hayati yönden] 
3- Irzi [Şeref ve Haysiyet ilgili]
4- -Beytülmalın hakkı

Bir de hayvanlarla ilgili olan hak vardır ki onu bir başka yazıda ele almayı düşünüyoruz.

1- Mali olan kul hakları:
Hırsızlık, gasp, aldatarak, yalan söyleyerek mal satmak, sahte para vermek, başkasının malına zarar vermek, yalancı şahitlik, rüşvet almak gibi.

Bu haklar için sahibi ile helalleşmek gerekir. Dünyada helalleşmezse, ahirette sevapları ona verilerek helalleştirilecektir. Mal sahibi ölmüş ise, vârisine ödenir. Vârisi yoksa veya mal sahibi bilinmiyorsa, salih bir fakire hediye olarak verilip, sevabı sahibine gönderilir. Salih fakir yoksa, İslamiyet'e hizmet eden hayır kurumlarına, vakıflara verilir. Kendi salih akrabasına, fakir olan ana babalarına, çocuklarına hediye olarak vermesi de, caiz olur. Bunları yapmak imkanını bulamazsa, mal sahibinin ve kendisinin af olunmaları için dua eder. Kâfirin hakkı için de, onunla helalleşmek gerekir. Gönlü alınmazsa, ahirette af olunması, çok güç olur.

2- Nefsi, yani hayati yönden günah olan kul hakları:
Adam öldürmek, gözünü kör etmek, bir uzvunu kesmek, sakat bırakmak gibi şeylerdir. 

Önce tevbe eder. Adam ölmüş ise, velisi ile helalleşmek gerekir. Velisi isterse af eder. İsterse belli bir mal ister. İsterse, mahkemeye verip, hakimden cezalandırılmasını ister. İslamiyet'te kan davası yoktur.

3- Irza  ve şerefe dokunan kul hakları:
Dedikodu, iftira, alay etmek, sövmek gibi İnsanın ruhunu inciten haysiyetle, şerefle ilgili şeylerdir.

Tevbe etmek ve helalleşmek lazımdır. Bunlarda vârisleri ile helalleşmek olmaz.

4-BEYT'ÜL MAL

Kamunun yani devletin hakkı.
En tehlikeli olan haklardan biridir.Çünkü burada tüyü bitmemiş yetimin fakirin kurbağanın Hakkı olduğu gibi bütün milletin hakkına girilmektedir ki helalleşmesi belki de imkansız olan haklardan biridir. Hz Ömer'in hayatını okuduğumuzda en hassas olduğu üzerinde en çok titrediğim hakkın bu hak olduğunu görüyoruz.
Dicle kenarında bir kurt kapsa koyunu korkarım adlı ilahi ömer'den sorar bunu. İster memur olsun ister olmasın insanın devletten hak etmediği bir şeyi alması bu hakkın ihlalidir. Bu haktan kurtulmanın en kolay yolu ölmeden önce devletten haksız olarak aldığına inandığı emaneti devlete iade etmektir. 

Kamuda bulunanlar farkında olmadan da birilerinin gönlünü incitip birilerinin hakkına girmiş olabilirler ki steyerek birilerinin hakkını gasp edenlerin halini varın siz düşünün.

Bu grubun içinde en tehlikeli olanı ise ölmez'den önce ödeyemeyeceği bir hak ihlaline neden olmaktır.

İnsanın bir görevde olması orada keyfi tasarruf etme hakkını vermez aksine o insan en iyisini en adil olanı yapmak için elinden gelen bütün gayreti göstermekle  yükümlüdür.

Sual: Üzerinde kul hakkı olan ne yapmalı?
CEVAP
Üzerinde kul hakkı olan buna tevbe için, kul hakkını hemen ödemeli, onunla helalleşmeli, ona iyilik ve dua etmeli. Mal sahibi, hakkı olan ölmüş ise, ona dua, istigfar edip vârislerine verip ödemeli, bunlara iyilik yapmalıdır. Çocukları, vârisleri bilinmiyorsa, o miktar parayı fakirlere sadaka verip, sevabını hak sahibine bağışlamalıdır. (Sefer-i Ahiret)

Bir kimseden haksız olarak alınan bir kuruşu, sahibine geri vermek, yüzlerle lira sadakadan kat kat daha sevaptır. Bir kimse, Peygamberlerin yaptığı ibadetleri yapsa, fakat, üzerinde başkasının bir kuruş hakkı bulunsa, bu bir kuruşu ödemedikçe, Cennete giremez. (Mektubat-ı Rabbani c.2, m.66, 87)

Kıyamet günü, hak sahibi, hakkından vazgeçmezse, bir dank [yarım gram gümüş] hak için, cemaat ile kılınmış, kabul olmuş yediyüz namazı alınıp, hak sahibine verilecektir. (Dürr-ül Muhtar)

Kul hakkını, Allahü teâlânın hakkından önce ödemek gerekir. Kul hakkı olan günahların affı güç ve azapları daha şiddetlidir. Başkasının hakkını yiyen, hak sahipleri ile helalleşmedikçe affa uğramaz. Yani üzerinde kul veya hayvan hakkı bulunanı Allahü teâlâ affetmez ve bunlar Cehenneme girip, cezalarını çekeceklerdir. (Hadika)

Kul hakkını neden Allah'ın hakkından önce ödemek gerek Çünkü Allahü Teala'nın hiçbir şeye ihtiyacı yoktur onun hazinesi sınırsızdır o almadan verendir. İnsanoğlu acizdir muhtaçtır. Bu nedenle Allah'ın affetmesi insanın affetmesinden her zaman kolaydır
.
Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:
(Müflis, şu kimsedir ki, kıyamette, defterinde pek çok namaz, oruç ve zekat sevabı bulunur. Fakat, bazılarına çeşitli yönden zararı dokunmuştur. Sevapları, bu hak sahiplerine dağıtılır. Hakları ödenmeden önce sevapları biterse, hak sahiplerinin günahları, bunun üzerine yükletilip Cehenneme atılır.) [Müslim]

(Kibri, hıyaneti ve kul borcu olmayan mümin, Cennete girer.) [Nesai]

(Kul hakkı, müminin aybı, kusurudur.) [Ebu Nuaym]

Üzerinde kul hakkı bulunanların ruhları Cennete girmez. Salihlerin ruhları kabirlerine gelerek, cesetlerini ziyaret ederler. Vefat eden müminlerin ruhları gelip, dünyada tanıdıklarını sorarlar. (Feraid-ül-fevaid)

Sual: Üzerinde kul hakkı ile ölen kimse, Cennete giremez mi?
CEVAP
Kul hakkı kâfirlik değildir. Sevaplarından bir kısmını vererek kul hakkını öderse, Cehenneme girmez. Sevapları yoksa, kul hakkı olanın günahlarının bir kısmını yüklenir. Cezasını çektikten sonra Cennete gider. Ne kadar çok günahkâr olursa olsun, müslüman, günahlarının cezasını çektikten sonra muhakkak Cennete girer. Fakat Cehennemde ceza çekmek öyle kolay değildir.

İşlenen günahta kul hakkı da varsa, kul hakkını hemen ödemek, onunla helalleşmek, ona iyilik ve dua etmek de gerekir. Kul borcu ile ölürsek, birçok sevabımız hak sahibine verilir, sevabımız kalmazsa, onun günahlarını yüklenmek zorunda kalırız. Şehit olan kimselerin kul borçlarını Allahü teâlâ öder.

İnsanoğlunun en büyük ziyanı kul hakkında gösterdiği gevşekliktir.

Dostlarının hatırı için kamunun menfaatini haksız yere bölüşenler haksız yere dağıtanlar birilerinin hakkını birilerine kaydıranlar için ne kötü bir sonuç vardır.

Yazıyı Hz Ömer'in bir sözü ile bitirelim: " En ahmak insan başkalarının dünyası için kendi ahiretini yakandır."

M. Necati Daştan

Komagene

Yorum Yazın

Ana Sayfa
Web TV
Foto Galeri
Yazarlar
Abone Ol HİT