Reklamı Geç
Lufian
Skoda
Odabaşı PTT
Görsem Anaokulu
Necati Daştan

Necati Daştan

Mail: hakimnecati@gmail.com

HUKUKÇULARDA BULUNMASI GEREKEN ÖZELLİKLER

 

Necati DAŞTAN Yazdı...

HUKUKÇULARDA BULUNMASI GEREKEN ÖZELLİKLER

HUKUKÇULARDA BULUNMASI GEREKEN ÖZELLİKLER

Özelden mail atarak telefon açarak veya mesaj göndererek bana en çok sorulan sorular:

1- Hakim savcı olmak istiyorum bunun için hangi şartlar gereklidir. Hakim savcılık mesleği zor mudur?
2- Hukuk eğitimi zor mudur ezbere mi dayanmaktadır?
3-Bu zor şartları nasıl avantaja çevirebiliriz.

Soruları tek tek cevaplamaya çalışayım:

Önce 2. sorudan başlayayım.

Hukuk eğitimi analitik düşünmeyi gerektiren bir eğitim dalıdır. Yani muhakeme yeteneğini gerektirir.

Verilerden sonuçlara gidilen bir eğitim dalıdır. Çok kitap okumak insanın hukuk eğitiminde başarılı olmasının ilk adımıdır bilinenin tam aksine hukuk eğitimi ezbere dayanan bir bilim dalı değildir.

Ezberi çok güçlü olan bir insanın hukukta başarılı olması beklenemez belki fakülteyi bitirilebilir ancak bir deha ortaya çıkmaz

İkincisi hukuk eğitimi iyi bir gözlem yeteneğine dayanır. Etrafınızdaki olayları ve insanları gözlemleyebiliyorsanız hukukta başarılı olabilirsiniz.

Çünkü sosyal bilimlerin temeli kısmen buna dayanmaktadır. Üçüncüsü lisedeki mantık matematik ve sosyal bilimler dersindeki başarılarınızdır.  Bu sizin hukuk eğitiminde başarılı olabilmeniz için bir kriter verebilmektedir sonuncusu konuşma yeteneğiniz.İyi bir konuşma yeteneği ve iyi bir ikna yeteneği sizi bu kukla başarılı yapar.

Gelelim birinci soruya:

Hakim Savcı olmanın 1. kuralı hukuk fakültesini bitirmektir hakim savcılık millet adına görev yapılan bir kamu hizmetidir.

Mahkeme kararları Türk milleti adına diye verilir. Ancak savcılık böyle değildir savcılık devletin, bir başka yönden Adalet bakanlığınn tarafıdır. Bir başka ifade ile kamunun tarafıdır.

Savcıların açtığı davaların çoğu kamu hukukuna dayanmaktadır.
Mahkemeler ise devletten tamamen bağımsızdır yeri gelir devleti de yargılar ve mahkum eder.

Herkes hakim savcı olabilir ama iyi bir hakim savcı olabilmek için başka meziyetler gerekir.
Peki iyi bir hakim savcı normal Hakim savcılar dan nasıl ayrılır?

Hukukun genel yürüyüşüne etki eden hukuk sisteminin eksikliklerini görüp bunları düzeltme yolunda adımlar atabilen Hakim savcılar kanaatimce iyi Hakim savcılardır. İkinci olarak elindeki dosyalarda adalete en yakın çözümler bulabilen Hakim savcılar iyi Hakim savcılardır.(dosyaların yargıtaydan ya da istinaftan onanması tek başına Adil kararlar verildiği anlamına gelmez)

İyi bir hakim savcı olabilmek için olayların derinliğini arka planını görmek ve insanların hareketlerinin anlamlarını çözebilmek gerekir. 

İyi bir hakim savcı olabilmek için ilmi siyasetin bilinmesi gerekir.Çünkü haklı olmak her zaman insanı başarıya götürmez haklılığınızı konjonktüre uygun hale getirmezseniz Tökezleyebilir ve Maksadınıza ulaşamayabilir siniz.

Bunun için bazı kitapların okunmasını tavsiye edebilirim tarih kitapları kelile ve dimne vs. 

Hakim savcılık mesleği kolay bir meslek değildir. Mesleğin zor yönleri elbette vardır.

Birincisi sık sık tayine maruz kalmak.Rutin tayinlerin dışında da istisnai tayinlere maruz kalabilir hakim savcılar.

İkincisi hakim savcılar en çok şikayet edilen meslek grubudur. Belki şu anki hakim savcı sayısının en az iki katı şikayet ve soruşturma vardır HSK da.Bunları göze alarak bu mesleğe girmek gerekir.

Hakim savcılık mesleği yalnız bir meslek grubudur "ben sosyal hayatın dışında olamam" diyenlerin iyi düşünmesi gerekir.

3 soru:
Peki bu zorlukları nasıl avantaja çevirebiliriz?

Bulmaca çözerek roman ve kitap  okuyarak olayların sebep sonuç ilişkisini irdeleyerek yani gözlem yaparak ve insanların hareketlerini anlamlandırmayı başararak.
Münazara ve müzakerelere katılarak.Sonuç olarak yargılama faaliyeti tez antitez ve sentez işidir.

İleri sürdüğünüz tezler gerekçeli olmalı ve herkes tarafından kabul edilebilir olmalıdır.
Savunduğunuz fikirler efradını cami ağyarını mani olmalıdır.

Turpun en büyüğünü en sona sakladım.
iyi bir hukukçu ve iyi bir hakim savcı olmanın en önemli koşulu adalet kavramını hakkı ile bilmek ve adalete yürekten inanmaktır.

3 türlü bilmek vardır :
ilmel yakin 
Aynel yakin 
Hakkal yakun

Adaleti hakkel yakin derecesinde bilenler mükemmel Adalet insanları olurlar.

Necati Daştan 
Hukukçu /Yazar

youtube

Yorum Yazın

Ana Sayfa
Web TV
Foto Galeri
Yazarlar
Yükseliş