Reklamı Geç
Leben
Çelik Sigorta
Tunas İnşaat
Çelik Sigorta
HÜLYA İSKİFOĞLU

HÜLYA İSKİFOĞLU

Mail: [email protected]

Sinsi İnsan Kimdir?

Sinsi İnsan Kimdir?


Sinsi kelimesi mana olarak sözlüklerde; zarar vereceği kişiye karşı kendini saklayarak ve gizleyerek kötülük yapan, kötülük yaparken kurnaz davranan yahut da kendini belli etmeden, açığa çıkmadan gizlice kötü sonuçların doğmasına sebep olan anlamında kullanılmaktadır.


Buna göre “sinsi insanlar” içlerinde gizledikleri kin ile verecekleri zarara odaklanıp, birdenbire kurdukları samimiyetleri ve yakın davranışları ile karşı tarafça kabul görülmeye çalışan, fakat toplumca kabul görülmeyen toplumun benimsemediği bir karaktere sahip olan kimselerdir. Peki, bu duruma göre, bu sıfatı kimler taşır ve böyle olan insanlar, toplumda kimlere zarar verir?

Verdikleri zararın karşılığı da maddi bir değerle kapatılabilir mi? bunlardan dost edinmek mümkün mü? Yani sinsi insandan gerçekten dost olabilir mi? Bunların başkalarıyla kurdukları yakınlığın amacı nedir? Bu yakınlık, kalıcı mıdır, yoksa geçici midir?


İşte tüm bu sorulara verilecek cevabın doğru ve sağlıklı olabilmesi için dingin bir zihne ihtiyaç vardır... Sorunlarınıza ve yaşadığınız sıkıntılara karşın dağınık bir zihin ile boğuşurken bu sorulara doğru cevap bularak sinsiliklerine maruz kaldığınız bu insanların desiselerini savuşturmak ve onlardan korunmak, öyle çok kolay olmayabilir...

Bu türden insanlar, yakın diyaloğa geçmenin yolları ile daha çok saf buldukları, içi dışı bir ve anlaşıldıklarını düşünerek, sorunlarını sinsilik yapmadan anlatan kişiler üzerinde etki sağlarlar...


Kurnazlıklarını gizleyerek organize biçimde belirledikleri stratejileri vardır. Amaçları doğrultusunda, sinsice kurdukları yakınlıkları ile hedeflerine ulaşmak için her türlü fedakârlığın sonrasında çeşitli yöntem ve araçlarla muhasebesini yapacak olup, veren el pozisyonunda görünüp sizden fedakârlığı hiç bir şekilde esirgemez görünürler.

Sizin karara bağladığınız düşünceler üzerinde pekiştireçler yapan bu tür insanlar, zamanla kendi hedeflerine ulaştıklarını düşündüklerinde sizden yavaş yavaş diyalogu keserek irtibatı azaltmaya başlarlar.


Hedeflerine ve menfaatlerine binaen rutin aramalar ve görüşmeler yapan bu yapıdaki insanlarca, eskisi gibi sık sık aranmamaya, siz diyalog kurduğunuz sürece cevap almaya başlarsınız...

İkili tavır sergileyerek, renk vermeden güçlü olanın yanında saf tutarlar... Öyle ki, durumu fark edip de tavır koymaya başladığınızı gördüklerinde, durumu idare etme rolleri ile 'lütfen' iletişim kurma yollarına giderler...


Hakiki ve gerçek dostlar, siz sorunlarla ve sıkıntılarla boğuştuğunuzda, "ay" olup dünyanıza ışık saçarlar... Sinsi insanlar ise, sizin boğuştuğunuz sorunların karanlığında, sinsice emellerini, planlarını gün ışığına kavuşturmaya çalışırlar. Kendi yaşam standartları ve ilişki biçimleri karşılıklı anlaşmaya, anlaşılmaya ve ilgiye göre değil de, olanakların ön planda olduğu karşılıklı menfaate ve dayanışmaya dayanır...


Sinsi insanlar, daha çok dinlemede olup, çeşitli destekleyici yorumlarla karşı tarafın açılımını sağladıkları muhabbetlerinde kendi sorunlarından kısa ve döngüsel başlıklar ile kısmen bahsederler... Başka hayatlara burunlarını çok rahat daldıracak hükmünü, samimiyetinize, saflığınıza istinaden kendilerine hak görürlerken, sahte dizmeceler yaptıkları kendi hayatları hususunda sizin sadece dinlemede kalmanızı isterler...


İşinin dışında her hangi bir becerisi ve formatı olmayan, sinsilikleri, maya tutmaz karakterlerinin önüne geçmiş bu insanlar, etraflarına faydadan ziyade tehlike saçarlar...

Daha sonrasında koz olarak kullanmak üzere zayıf yönlerinize odaklanırlar...


İçinde bulunduğunuz konjöktürde yapmış olduğunuz paylaşımları dinlerken sizi anlıyormuş gibi yaparlar ve anlaşıldığınızı düşündüğünüzden sizin güveninizi kazanırlar. İşte en büyük yanılgı bu noktada başlar... Bu minvalde, Hz. Hamza'nın "beni düşmanımın kötülüğü değil, dostumun sinsiliği korkutur" sözü yerinde olur.

Kurnazlığı, akıllılık sanan ve kolay kolay öfkelenmeyen, öfkelense de öfkesini belli etmeyen bu insanlar, doğru ya da yanlış kurduğunuz her cümlenizi önerisiz, eleştirisiz ve teşvik edici tavırlarla desteklerler...


İşte erdemsiz davranışları ile dostluğu şüphe uyandıran, güven vermeyen, sahtecilikleri ve sinsilikleri ile zarar veren vefadan bihaber bu insanlardan uzak durmanın, hayatın hangi aşamasında olursak olalım, ziyandan kurtulmak demek olduğunu aklımızdan çıkarmamak gerek...

Şüphesiz ki kalpleri bilen ve el-Adl olan Rab'bimize sığınışımız en büyük kurtuluş ve tesellimiz olacaktır. Zira el-Habir, kalplerin hem dili hem kulağıdır vesselam...

Komagene

Yorum Yazın

Ana Sayfa
Web TV
Foto Galeri
Yazarlar
Abone Ol HİT