Reklamı Geç
arslanoğlu 800x600
Ceviz Ticaret
Rıcco Junıors
Rıcco Junıors
HÜLYA İSKİFOĞLU

HÜLYA İSKİFOĞLU

Mail: hulyaiskifoglu@gmail.com

AŞK'IN BEN HALİ

 

AŞK'IN BEN HALİ

 

'AŞK'ın, Allah lafzına nazire söylemi ile bir yazıyı kaleme almak, AŞK'ın kendini anlatma arzusundan olsa gerek. Can olmak tüm alemlere ve her birinden ayrı ayrı izlemek AŞK'ı...Kelam ile ifade edilemez çoğu zaman. Bazende birbiri içredir hal ile kelam...Susan O'nu susar, söyleyen O'nu söyler...Anlatmaksa maksat kendini eğer, dil susar, AŞK söyler...
Yoksa bir harf öteye kımıldar mıydı kalem ve de kelam. "Bir eşref saatime denk gel. Gel..." diye dua dua çağırsam gelir miydi sandalfon meleğim bir 'Huu' nidasıyla kendi mevcudiyetinden. Kendini bilmenin tek hecelik açıklaması..."Anlat o halde kendini ey AŞK"... Anlatmayı anlamlı kılan bir sesleniş ta yücelerden. Sevgi'nin AŞKsız, AŞKın sevgisiz olmadığı "künn"
(ol) yaratış.
Kimin de dirilmek, can bulmak AŞK, kimin de ölmek/ol'mak. Bu minvalde kendini bulduğu, bildiği ve tamladığı, Şems'in ölümünden sonra inzivaya çekilen AŞK er'i Mevlana, "Hamdım, piştim, yandım" diyerek özetler hayatını... 'Ölümü' doğuş günü kabul eden hazret, sevgiliye kavuşacağından, Şeb-i Arus (düğün günü) der her öldüğün de ölüme...Yaşayan her şey maşuk, aşık ise bir perdedir, bir ölüdür. Sorgusu olmaz ölümün, ölenin bu yolda...Görünür AŞK aralandıkça perde...
Hz. Mevlana'nın;
"AŞK ateşi arar gönül, bilmez ki AŞK kendidir.
Hasretiyle yanar gönül, bilmez ki, AŞK kendidir.
Taşan gönül, sema eder, bilmez ki AŞK kendidir.
Sema eden O' nu bulur, bilmez ki O' kendidir." dizeleri, yüce VAR'lığın (AŞK'ın) kendisi olduğuna dikkat çeker.
Hak ariflerinden Tapduk Emre'nin dizlerinin dibinde yetiştiği ve AŞK'ın tezahür ettiği Yunus, "Ete kemiğe büründüm, Yunus diye göründüm" dediği değil miydi AŞK'ın...Mescid ve medreselerde çok ibadet ettiğini, ama asıl Aşk Ateş'ine düşünce meydana geldiğini, yeniden doğduğunu söyler Aşk Sultanı... Sonrada tatlı bir yakınışla söylenir kendine, "Gel gör beni AŞK neyledi" diye...Şüphesiz, Mevla neylerse güzel eyler. Yunus'un bilgi ve sevgi sofrasında AŞK, birliğe ve dirliğe ulaşmaktır.
"Ölür ise ten ölür, Can'lar ölesi değil" diyerek, AŞK'ın ölümsüzlüğüne, sonsuzluğuna vurgu yapar.
" Gelin tanışık edelim, işin kolayın tutalım, sevelim, sevilelim, dünya kimseye kalmaz" dizeleri ile bütün insanlığı Aşk'a, kardeşliğe, güzel ahlaka, merhamete, şefkate, geçmişten gelecek asırları kucaklayan, sevgi, hoşgörü ve bilgi medeniyetine davet eder. Bütün bunlar insanlığın, Hak'kın sevgisine ulaşmasının evrensel mesajı olup, beşeri benliği, İlahi benlikte yok eden bir anlayışın hükmündedir. Aşk'ı olmayanı, gönül misal-i taşa benzetir Yunus... "Aşk gelince, cümle eksikler biter" der, tevhid ehli mutasavvıf.
Anlaşıldığı üzere, bütün tutuşmalar sonsuzluğunda başlar AŞK'ın...
Leyla'dan geçmek, kendini bilmek, büyük kaybetmek savaşıdır Mevla'yı bulmak. Halden hale geçerken kaçıncı evrede seyreylediğini bilmeden, mübahtır cinnet hali kaybetmek savaşında...Birde AŞK'ta...
Kendi boşluğumuzda bir kuyu, indikçe derinlere kaybolan... ve her kayboluşta Yusuf'tur BİZ'i bulan...güzeldir, El-Cemil olan...Arzdan Arşa yükselen bu güzellikte, AŞK'ın tezahürünün seyrolunduğu zindanlar boştur artık. Yücelerden inenin, yücelere çektiği AŞK, beklemiyor vaveylasız Kaf dağında otuz kuşun sualini...Öyle ya ! O' kendini sevmeseydi, sevilen bu kadar sevilir miydi?... Ritminde bir yolculuk. "Sonsuzluk" ile sınırlı... Kendini yakan bir ateş, VARlık ve YOKluk arası... Aslına mecbur, kendine benzetmek akibeti... Kerem'de O, Aslı'da, Leyla'da O, Mecnun'da...
Tefekkürdür AŞK. Sevgisiyle rahmeti, merhameti, Rahman'ı görmektir. Örttüğünde bütün çirkinlikleri el- Cemil'i, el- Settar'ı görmektir. Korunup kollandığında, el- Hafız'ı, el- Vekil'i, Muktedir'i görmektir. Övgü ile yüceltildiğinde, el- Aziz'i, el-Aliyy'i, Müteali'yi görebilmektir. Kaale alınıp can kulağıyla dinlendiğin vakit, es-Semi'i, haksızlığa uğradığında, el-Adl'i, üzüldüğünde en derinden, Kahhar'ı, istek ve arzularımız da el-Mucib'i, her iş ve oluş, olgu ve olaylarda yalnızca O' nu idrak ediyorsan her şeyde, BİR olanı, el-Vahid'i görebilme sanatıdır AŞK.
Yalnızlıktır. Sırrına ermedir yalnızlığın, BİR olanın... Başlı başına iktidardır. Dayanaktır. Tevhiddir AŞK.
Yücelerden iner yüreklere. "Vedüt" ismi tecellisi ile arzu ettiği ölçüde çeker yücelere...
Sevgisi ile tamladığı, tamamladığı, Bezm-i Elestten can bulan bir nefeslik ol- makam...
Makamımız AŞK'tır mest-i Alemde... O'ndandır, sarhoşluğumuz ve Aşk'a susamışlığımız...

Saygı ve selam ile,
Vaktiniz Aşk ola...

Kaynakça;
Bizim Yunus: M. Tatcı
Mesnev-i Şerif: Mevlana

 

Hatay İnternet TV Youtube Kanalı

Hatay İnterne TV Facebook Sayfası

Komagene

Yorum Yazın

Ana Sayfa
Web TV
Foto Galeri
Yazarlar
kurban diyanet